keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Arbete, företagande och yrkesval

Den grundläggande utbildningen
Diskussioner i par:

 • Varför ville Marja vara bloggare?
 • Hurdana färdigheter hade Marja och vad var hon intresserad av?
 • Hurdana färdigheter och starka sidor hade Olavi?
 • Marjas mor föreslog i filmen ett antal yrken för Marja, vilka mål hade Marjas mor för Marjas liv?
 • Olavis mor var också besviken för att Olavi inte var intresserad av att arbeta i familjeföretaget. Vilka mål hade Olavis mor för Olavis liv?
 • Hur förändrades Marjas och Olavis inställning till arbetet medan berättelsen framskred?
 • På vilket sätt skilde sig Marjas blogg och Marjas vloggar i fråga om innehållet?
 • Varför följde Marja inte nyheterna, hurdan bild tycker Marja att nyheterna förmedlar av världen?
 • Hur skulle Marja vilja beskriva världen? Vad ville hon göra?
 • Hurdan var Olavis uppfattning om världen och vad ville Olavi göra?
   
 • Vilken betydelse har yrket i livet?
 • Vilken betydelse har löneinkomsten i det dagliga livet?
 • Hurdana yrken förknippas ofta med skönhet och framgång?
 • Är bloggare ett yrke?


Vi ska undersöka saken, be eleverna skriva en essä eller skapa en vlogg om följande teman:

 • Bedöm Marjas situation, kan hon förtjäna sitt uppehälle genom bloggning?
 • Räkna upp de följder Marjas livsstil har för Marjas liv och diskutera vad de berodde på.
 • Jämför den bild filmen ger av bloggaren med den bild som förmedlas av Soikkus kampanjavideo Prata om pengar.
 • Bedöm betydelsen av ekonomisk kunskap i företagsverksamhet. Tänk över detta utifrån Marjas, Marjas syster Ainos ja Olavis perspektiv.


Gymnasiet/andra stadiet

1. Marja ville vinna framgång som livsstilsbloggare. Be eleverna fundera över orsaken till att Marjas företagande inte blev framgångsrikt. Olavi för sin del ville ha något annat i sitt liv än arbetet i familjeföretaget. Be eleverna fundera över de val de båda personerna har gjort. Be eleverna bedöma vilka värden och värderingar som ligger till grund för deras val. Be eleverna parvis diskutera hurdana råd de skulle ge, om de var personernas vänner. Gör ett kort teaterstycke av samtalet.

2.  Jämför nutida arbetsmöjligheter med tidigare arbetsmöjligheter. Arbete och tjänster förläggs i allt större utsträckning till plattformar och till nätet. Diskutera hur arbete, yrken och utkomst förändras i fördelnings-/plattformekonomin.
Mer information om fördelningsekonomin: Fördelning blev en stor affär, Avtal gäller även i fördelnings- och cirkulär ekonomi.

3. Titta på filmklippet nedan och fundera över hur familjemedlemmarna förhåller sig till Marjas situation.  Hur går de tillväga, tycker ni att de borde ha handlat annorlunda? Hur pratar man i era familjer om pengar, arbete och yrkesval? Hurdana olikartade förhållningssätt till pengar och arbete företräder personerna i filmen?