keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Bloggning – reklam, kommunikation eller underhållning

I filmen ville Marja försörja sig som bloggare. Bloggare och vloggare bedriver kommersiellt samarbete på många sätt. På företagets marknadsföringsavdelning planeras en form av marknadsföring som lämpar sig för bloggarens stil och varumärkets produkt eller tjänst. Display-reklam (visuell reklam, dvs. reklam som syns på en webbplats) används ofta i anslutning till en blogg eller en bloggsammanslutning som en del av en större marknadsföringskampanj.

Då du är uppkopplad är du nästan hela tiden omsluten av en värld av kommersiella meddelanden. Produktinformation som intresserar oss finns hela tiden överallt i uppdaterad form och vi får precis i rättan tid individuella budskap som lämpar sig för oss.

Bakgrundsinformation för läraren: Information om olika former av kommersiell kommunikation (Konkurrens- och konsumentverket).

Den grundläggande undervisningen

Diskutera

 • Hurdan kommersiell kommunikation framfördes i filmen? 
 • Hurdana andra former av reklam/kommunikationssätt har du påträffat på nätet?
 • Fundera över varför en blogg eller vlogg betraktas som en effektivare marknadsföringsmetod än traditionella reklamer.
 • Varifrån får bloggaren de produkter som denne förevisar?
 • Varför är det viktigt för bloggaren att få avtal till stånd?
 • Vad avsåg socialarbetaren med att konstatera att bloggaren är företagare?
 • Hurdana råd gav Olavi till bloggarna om att ingå avtal?
 • Varför beskriver Marja nästan allting i sitt eget liv?
 • Varför förbjöd Marjas syster inlägg om kunder på bloggen?
 • Varför fick inte Marja samarbetsavtalet som i stället gick till en bloggare som nyligen hade förlovat sig med en kändis?
 • Varför blev Marja populär som vloggare?
 • Olavi förhöll sig kritiskt till konsumtion och efter att ha blivit arg kritiserade han Marjas bloggning. Vilka sanningar avfyrade Olavi om livsstilsbloggning?
 • Fundera över varför företag avgiftsfritt sänder produkter till bloggare för att testas?
 • Hurdan betydelse har den kommersiella kommunikationen för konsumtionsvanor och livsstil?
 • Diskutera varför reklam regleras.

Läs mer om bloggning

Vi undersöker:

 • Läs och undersök reklamer på nätet och tänk ut vem som har gjort reklamerna.
 • Sök upp reklamer där konsumenter lockas att medverka i att utveckla innehåll i och användning av nya kanaler.
 • Undersök på vems uppdrag reklamerna har sammanställts. Tänk ut vad och vem man försöker påverka med reklamerna och på vilka sätt.
 • Välj tillsammans med din grupp ut ett intressant sätt att göra reklam för någon produkt eller tjänst som du önskar dig. 
 • tänk på konsumentens roll i reklamvärlden i sociala medier där konsumenten kan dela reklammakarnas budskap.
 • Fundera också över på vilka sätt företagen samlar uppgifter om konsumenter och deras konsumtionsvanor.

Ordna en debatt:

 • Bloggning – yrke eller hobby?
 • Delning av kommersiellt innehåll till kompisarna – för eller emot?

Gymnasiet/andra stadiet

Diskutera: 

 • Vilka fördelar och nackdelar för konsumenten föranleds av vanliga människors medverkan i kommersiella medier?
 • Hur uppriktiga är livsstilsbloggarna?

Gör en presentation av temat:

 • Vilken är konsumentens roll som mottagare och distributör av samt informationskälla för reklamer? Läs mer

Ordna en debatt:

Delning av innehåll – för och emot Det vanligaste sättet att dela kommersiella meddelanden och delta i marknadsföringen är att gilla inlägg om produkter och företag i de sociala medierna.

Egen blogg

Har du övervägt att öppna en egen blogg eller har du redan en egen blogg? Ta reda på vilka riktlinjer Konsumentombudsmannen har fastställt om att göra reklam i bloggar

#marja_aurora

Hur filmatiseras bloggning i klippet nedan? En hurdan bild ger filmen av bloggning?