keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Den grundläggande utbildningen

Diskussioner i par:

 • Marjas penningaffärer är tilltrasslade, till vilka utgifter hänförde sig Marjas skulder?
 • Hur hade Marjas skulder uppkommit?
 • Varifrån fick Marja pengar?
 • Varför fick Marja inte lån?
 • Olavi talade i filmen om hur han hade lärt sig sköta sina penningaffärer. Hur hade det gått till?
 • Hurdana råd gav Olavi till Marja?
 • Hurdana saker rådde Olavi Marja att anteckna i budgeten?
 • Varför gick Marja till Garanti-Stiftelsen?
 • Hur förändrades Marjas handlingsmönster efter att hon hade fått fason på sina penningaffärer?
 • Hur förändrades umgänget mellan Marja och Olavi efter att Marja medgav att hon var i penningknipa?
 • Hur påverkade Marjas penningbekymmer hennes relationer inom familjen och bland vännerna?
 • Vad tror du var orsaken till att OIavi inte betalade utgifterna, trots att han var rik, till skillnad från Marja.
 • Vad trodde Olavi att Marja ville ha av honom?
 • Varför fick Marja inte utkomststöd?

Uppgifter

1. Ekonomiska skyddsnät

a) Ta reda på skyddsnätet: Var får du råd? Var får du ekonomiskt stöd? Vad gör ekonomi- och skuldrådgivningen?

b) Sammanställ utifrån den information ni har samlat ett teaterstycke i vilket Marja eller någon annan påhittad person får råd.

c) Ta reda på vad som händer, om man lämnar räkningar och avgifter obetalda, hurdana tilläggskostnader blir det och när kan man råka ut för en betalningsanmärkning? Vad betyder utsökning? Gör en poster om temat.

d) Titta på Konkurrens- och konsumentverkets video Undvik anteckning om betalningsstörning!

2. Vi för bok

a) För bok över hushållsutgifterna under en vecka Tänk över och beskriv:

 • vad du köper och när du gör det – varför kom du att göra dina val?
 • var gör du inköpen – är du köpcentrumshoppare eller nätbutikskund?
 • när gör du inköpen – vardagar, kvällar, veckoslut?
 • med vem shoppar du – ensam, med kompisarna eller med familjen?
 • varför shoppar du, vilka behov tillfredsställer du genom att shoppa?

b) Bedöm avslutningsvis, om ditt konsumtionsbeteende påverkades av att du följde upp inköpen.

 

Gymnasiet/andra stadiet

1. a) För bok över hushållsutgifterna under en vecka Tänk över och beskriv:

 • vad du köper och när du gör det – varför kom du att göra dina val?
 • var gör du inköpen – är du köpcentrumshoppare eller nätbutikskund?
 • när gör du inköpen – vardagar, kvällar, veckoslut?
 • med vem shoppar du – ensam, med kompisarna eller med familjen?
 • varför shoppar du, vilka behov tillfredsställer du genom att shoppa?

b) Välj ut ett inköp och beskriv hur det gick till med hjälp av ett inköps livscykel (se figuren nedan). Beskriv hur köpet framskrider.

 • hurdan marknadsföring påträffar du?
 • hur gör du jämförelser, var och på vilka grunder, använder du jämförelsesajter? Hur opartiska anser du att sajterna är?
 • En affär är ett avtal, hur kommer ett avtal till? Ingår det avtalsvillkor i en affär?
 • Hur betalar du, vilket betalningssätt använder du, nätet, mobilt, traditionellt?
 • Hur transporterar du/säljaren dina inköp?
 • Gick allting bra, måste du reklamera, i så fall varför och hur gick du till väga?

2. Marja skaffade kläder för fotografering och returnerade dem efter fotograferingen. Diskutera orsakerna till och följderna av Marjas tillvägagångssätt. Hur bedömer du följderna av Marjas tillvägagångssätt i ett större sammanhang med avseende på handeln och företagarnas ekonomi?

3. Ta reda på hurdan ekonomisk rådgivning som erbjuds av olika instanser. Bedöm motiven till den rådgivning dessa står till tjänst med. En del av rådgivarna idkar företagsverksamhet (exempelvis banker) och en del förmedlar socialservice till medborgarna. Skriv en essä om temat.

4. Titta på Konkurrens- och konsumentverkets video Undvik anteckning om betalningsstörning!

5. Gör en egen vlogg/egna vloggar om ekonomisk rådgivning.