keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Den grundläggande utbildningen

  • Varför bodde Marja med sina föräldrar?
  • I vems bostad bodde Olavi och vad betalade han för boendet?
  • Hurdana andra boendeformer hade personerna i filmen och vilket samband tror du att boendet hade med egendom och penninganvändning?
  • Diskutera hur boningsorten påverkar utgifterna och behovet av inkomster?

Uppgift
Gör upp en plan för ditt boende och en budget för boendet.

Gymnasiet/andra stadiet

1. Jämför boendeformerna för personerna i filmen (Marja, Olavi, Pirinen, ensamförsörjaren och de bostadslösa), hur anser du att personernas ekonomiska situation påverkar boendet. Fundera också över varför till exempel Marja drömde om att bo i centrum trots att hon inte hade råd till det? Skriv en uppsats om boende utifrån ett perspektiv som omfattar ekonomi, sociala relationer och image.

2. Ordna en debatt

Borde en ung person betala hyra till föräldrarna, om personen bor hos sina föräldrar?