keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

”Jag kan likväl inte förbigå tanken att modekreationer, maträtter, smink och semesterparadis som presenteras i bloggarna måste vara svindyra och att de livsstilsförväntningar som skapas av modebloggarna möjligtvis har ett samband med det faktum att unga människor har fler anteckningar om betalningsstörningar än någonsin.”
-Pekko Pesonen, manusförfattare till Gold Digger

Konsumtion och penninganvändning samt livsstil spelade en central roll i filmen.

Den grundläggande utbildningen

 • Hurdan livsstil eftersträvade Marja och hur inverkade det på hennes liv?
 • Vad sökte Maria med hjälp av märkeskläder och prylar?
 • Hurdan livsstil eftersträvade Olavi och hur inverkade det på de val han gjorde?
 • Hurdant var Marjas mål för framtiden och hurdant var Olavis?
 • Vad tror du att den olikartade målsättningen beror på?
 • Varför önskade Marjas föräldrar att Marja skulle flytta till en egen bostad?
 • Båda två, såväl Marja som Olavi skämdes över sin bakgrund, vad berodde det på?


Gymnasiet/andra stadiet

 • Diskutera utifrån rollpersonerna Marja och Olavi hur livsstil och drömbilder är förknippade med varandra.
 • Marja och Olavi hade vitt skilda framtidsdrömmar. Bedöm vad olikheterna berodde på. Skriv en berättelse om Marjas och Olavis liv efter 10 år.
 • Fundera över citatet ovan, tycker du att manusförfattaren Pekko Pesonen har rätt?
 • Friska upp minnet genom att titta på filmklippet nedan och diskutera rollfigurernas förhållande till pengar, sina föräldrahem och sina framtidsdrömmar.