keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

“Dokumenttielokuva tallentaa elävää elämää, todellisia tarinoita.” John Grierson

“Dokumenttielokuvassa esiintyvät ihmiset ja tapahtumat ovat todellisia ja niissä esiintyvät henkilöhahmot esittävät itseään tai kertovat itsestään joko tapahtuvassa tai tapahtuneissa tilanteissa. Silti kaikki elokuvat ovat enemmän tai vähemmän fiktiota, sepitettä, tekijöidensä tulkintaa todellisuudesta. Dokumenttielokuva ei ole totta eikä sen pidäkään pyrkiä yhteen ja ainoaan totuuteen, vaan pikemminkin se avaa tulkintamahdollisuuksia ja näkökulmia kuvaamaansa tapahtumajaksoon.” (Aaltonen, Jouko: Käsikirjoittajan työkalut, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Tampere 2003, Elokuvantaju.)

1. Keskustellaan yhdessä: mitä tarkoittavat fakta ja fiktio? Mitä on totuus? Mistä tietää, ovatko esim. lehdissä kirjoitetut, televisiossa näytetyt asiat totta? Entä miten sosiaalisessa mediassa jaetun tiedon luotettavuutta voi arvioida?

2. Pohtikaa yhdessä, mitä dokumenttielokuva on.
Dokumenttielokuva on rajattua todellisuutta kuvaava, tosiasioita jostakin aiheesta esittävä ja todellisissa oloissa kuvattu teos. Dokumenttielokuva välittää fiktion tavoin tunteita ja sanomia. Dokumenttielokuva voi kuvata tapahtumia, ilmiöitä tai prosesseja pyrkien esittämään ne henkilöiden tai tosiasioiden kautta. Keskeistä dokumentin tekemisessä on löytää henkilö, jonka kautta tai näkökulmasta tarina voidaan kertoa.

3. Oletteko nähneet dokumenttielokuvia? Mitä dokumenttielokuvia olette nähneet ja millaisia ne ovat olleet? Ovatko ne kertoneet esim. jostain henkilöstä tai luonnon tapahtumista? Miten dokumenttielokuva eroaa uutisista tai television ajankohtaisohjelmista?

4. Keskustelkaa, ovatko dokumenttielokuvien tapahtumat mielestänne tosia? Ovatko niissä esiintyvät henkilöt todellisia; esittivätkö he itseään todellisissa tilanteissa vai näyttelevätkö he kuviteltuja tilanteita?

5. Dokumenttielokuvalla vaikutetaan katsojaan antamalla elämyksiä, tietoa ja tunteita. Millaisia ovat mielestänne hyvät dokumenttielokuvan aiheet? Mistä aiheesta tekisitte dokumenttielokuvan? Miettikää, kenen tarinan haluaisitte kertoa tai mistä tapahtumasta haluaisitte kertoa tarinan dokumenttielokuvan keinoin.

6. Pohtikaa elokuvan katsomisen jälkeen yhdessä, mitä dokumenttielokuvalle tyypillistä elokuvassa huomasitte? Kertokaa omin sanoin, millaisen tarinan dokumenttielokuva Palnan tyttäret kertoi?

7. Millainen on Palnan tyttäret -elokuvan visuaalinen maailma? Muistelkaa elokuvan värejä ja maalatkaa elokuvan värimaailmaa.