keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Itsetunnon viisi ulottuvuutta ovat turvallisuuden tunteet, itseys eli itsensä tiedostaminen, yhteenkuuluvuuden tunteet, tehtävä- ja tavoitetietoisuus ja pätevyyden tunteet. Turvallisuuden tunteella tarkoitetaan ihmisen hyvää oloa ja luottamusta muihin ihmisiin myös muutostilanteissa. Itseys kuvaa sitä ominaisuutta, kuinka hyvin ihminen tuntee roolinsa, ominaisuutensa ja yksilöllisyytensä. Yhteenkuuluvuuden tunteet tarkoittavat samastumista johonkin yhteisöön ja ryhmään, ja siihen liittyvät myös yhteisön hyväksyntä ja arvostus. Tehtävä- ja tavoitetietoisuus on aloitteiden tekemistä, vastuunottamista, ongelmanratkaisutaitoja ja realististen tavoitteiden asettamista. Pätevyydentunne on onnistumisen kokemista. Silloin ihminen pitää itseään taitavana ja arvostettuna ja uskaltaa ottaa riskejä toiminnoissaan ja pystyy sietämään pettymyksiä. (Lähde: Aho & Laine: Minä ja muut, 1997.)

1. Devillä on vahva itsetunto. Hän tuumii: “Palnan lastenkoti on ollut myös mun koti. En mä ole tullut mistään kaupasta”. Hän muistelee myös aikaa lastenkodissa ja sitä, kuinka hän tapasi uudet vanhempansa: “Sitten tuli kaksi valkonaamaista minun kanssa leikkimään ja kolmen päivän kuluttua aloin hoksaamaan, että nämä alkaa sillai olemaan mun isä ja äiti.” Pohtikaa yhdessä, miltä Devistä tai Stutista tuntui, kun uudet vanhemmat tulivat hakemaan heitä.

2. Omakuvatehtävä. Tehkää omakuva valitsemallanne tekniikalla. Pohtikaa miten voisitte omakuvissanne tuoda esiin luonteenpiirteitänne ja hyviä ominaisuuksianne ulkonäön ja ulkoisten omin.aisuuksien sijaan. Mistä ominaisuuksistanne olette ylpeitä? Yrittäkää saada kuvattua erityisesti näitä ominaisuuksia.