keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Tutustutaan Intiaan

1. Elokuvan lapset, Devi ja Stuti, adoptoidaan Intiasta. Tutkikaa kartasta, missä sijaitsevat Intia ja sen pääkaupunki Delhi.

2. Jakaantukaa pieniin ryhmiin ja hakekaa tietoa Intiasta. Aihealueet voi jakaa esim. seuraavasti.

 • Maan sijainti, ilmasto, kasvillisuus ja eläimet
 • Maan pinta-ala, väkiluku, väestö, elinkeinot
 • Uskonnot, juhlat
 • Intialaiset sadut ja tarinat
 • Ihmisten pukeutuminen ja tavat, kuvataide
 • Musiikki, soittimet, tanssi, jooga

Kertokaa lopuksi koko luokalle löytämänne tiedot. Jättäkää tiedonhakutehtävän tulokset esille luokan seinälle koko elokuvan tarkasteluprojektin ajaksi.

3. Etsikää intialaisia satuja tai tarinoita ääneen luettaviksi. Tutkikaa, millainen kuvitus saduissa on. Kuvittakaa valitsemianne kohtia saduista. Intialaisia satuja ja tarinoita löytyy mm. seuraavista teoksista:

 • Percy, Graham: Satuja eri maista (Helsinki: Kirjalito, 2004).
 • Järvinen, Seppo – Peränen, Anne – Laakkonen, Eki: Taikalipas (Helsinki: Suomen Unicef-yhdistys, 1998).
 • Lupton, Hugh: Tarinatie. Tarinoita silmälle ja korvalle (Helsinki: Pieni karhu, Suomen YKliitto, 2001)

Intialaisia satuja englanniksi:

 • Parker, Vic: Traditional Tales from India (London: Belitha, 2001).
 • Nanji shenaaz: Indian tales. A Barefoot Collection (Bath: Barefoot 2007).

4. Shakkipeli on peräisin Intiasta. Tarinan mukaan intialainen hallitsija oli ihastunut peliin niin, että halusi palkita pelin keksijän ruhtinaallisesti. Hallitsija lupasi, että pelin keksijä saisi toivoa mitä hyvänsä. Hallitsijan hämmästys oli suuri, kun pelin keksijä halusi vain viljanjyviä. Jyvät piti jakaa niin, että shakkilaudan ensimmäiselle ruudulle laitetaan yksi jyvä, toiselle kaksi, kolmannelle neljä, neljännelle kahdeksan eli aina seuraavalle ruudulle kaksinkertainen määrä jyviä verrattuna edelliseen. Pohtikaapa yhdessä, kuinka helppoa oli toteuttaa keksijän toive. Hankkikaa esim. riisinjyviä ja shakkilauta. Jakakaa sitten jyvät keksijän toivomalla tavalla. Kuinka pitkälle jakaminen ohjeen mukaan onnistuu? Vehnänjyviä kertyy kaksikymmentänumeroinen luku. Jos jyvät leviteltäisiin maapallolle, ne peittäisivät koko maapallon merineen päivineen 9 millimetrin paksuudelta. Tai saatu jyvämäärä sopisi sellaiseen laariin, jonka pohjapinta-ala on 80 neliömetriä ja ulottuisi kuuhun. (Lähde: www.personal.inet.fi)

5. Etsikää kuvia Intiasta, siellä asuvista lapsista ja aikuisista, kuvia kaduilta, eläimistä, temppeleistä yms. Oppilaat jakaantuvat neljän hengen ryhmiin. Kullekin oppilaalle annetaan neljä tikkua, kynää tms. Valitaan yhdessä kaikkia kiinnostava kuva. Yksi oppilaista alkaa kertoa kuvasta. Hän saa jatkaa tarinaa niin kauan kuin haluaa. Kun hän on lopettanut kertomisen, hän siirtää yhden tikun keskelle pöytää merkiksi siitä, että kertomisvuoro siirtyy seuraavalle. Tarina jatkuu niin kauan, kunnes kaikkien tikut ovat siirtyneet keskelle pöytää.

Matka Intiaan – monenlaisia tunteita

Matka omille synnyinseuduille on tärkeä tapahtuma Devin kasvuprosessissa. Stuti-siskon alkutaival kohti uutta kotia on itkuinen ja vaikea. Myös inhimillinen, tulevan isosiskon mustasukkaisuus herää, kun Devi tajuaa, että vanhemmilla, etenkään äidillä, ei aina olekaan aikaa juuri hänelle. Devi joutuu miettimään suhdettaan tulevaan siskoon uudessa valossa. Myös tutustumisprosessi uuteen lapseen on pitkä, lapseen tutustuminen ja kaikkien osapuolten sopeutuminen on monivaiheinen ja jaksamista vaativa tapahtuma. Lisäksi lapsen identiteetin etsintä on todennäköisesti elämän kestävä matka. Dokumentin lopussa äiti ja Devi palaavat Suomeen uuden pikkusiskon, Stutin kanssa. Isä on palannut jo aiemmin Suomeen ja on perhettään vastassa.

 • Miten Stuti reagoi, kun hän huomaa isän?
  Stuti kääntyy ensin pois, mutta uskaltaa vähitellen ujosti katsoa isää silmiin ja ottaa tätä kädestä kiinni.
 • Millaisia ristiriitaisia ajatuksia ja tunteita Devillä oli pikkusiskoaan kohtaan? Entä vanhempiaan kohtaan?
 • Oletko sinä ollut koskaan mustasukkainen tai kateellinen siskolle tai veljelle? Mistä ja miten asia ratkesi?
 • Kirjoittakaa kirje Deville. Mitä haluaisitte sanoa hänelle tai kysyä häneltä?