keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Inhimillisyys ja ihmisarvo

Inhimillisyys on toisen ihmisen arvostamista, kunnioittamista, loukkaamattomuutta ja hienotunteisuutta. Inhimillisyyttä on myös toisen kuunteleminen ja kiinnostus häntä kohtaan. Jokaiselle ihmiselle on taattava ihmisarvoinen elämä. Maailmanlaajuiset ihmisoikeudet pyrkivät turvaamaan tätä.

Ihmisarvo tarkoittaa sitä, että jokainen ihminen on yhtä arvokas omana itsenään, riippumatta ulkonäöstä, taustasta, sairaudesta tms. Jokaisella ihmisellä on oikeus saada osakseen kunnioitusta ja arvostusta sekä hyvää ja ystävällistä kohtelua.

Hyvää kohtelua

Psyykkisessä hoidossa ihmisarvolla ja inhimillisyydellä on tärkeä rooli ja ne ovat lähellä toisiaan. Niihin liittyy ihmisen erityisyyden, yksityisyyden ja vapauden kunnioittaminen. Hyvä kohtelu psyykkisessä hoidossa on myös ihmisarvon kunnioittamista. Ihmisarvon vastaisena koetaan yleensä hoitoon pakottaminen, alistaminen sekä yksityisyyden puute.

Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan ja alle 18-vuotiaankin nuoren mielipide on myös tärkeä. Täysi-ikäisellä potilaalla on oikeus kieltäytyä hoidosta ja vaatia erilaista hoitoa, mikäli hänen katsotaan olevan kykenevä päättämään asioistaan. Pakkohoito on harvinaista, ja sitä tarvitaan lähinnä jos potilas on välittömässä hengenvaarassa. Alistaminen on kiellettyä.

Yksityisyys puolestaan tarkoittaa muun muassa sitä, että ihmisen henkilökohtaiset tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä saa antaa ulkopuolisille. Yksityisyyttä on myös se, että jokaisella olisi mahdollisuus esimerkiksi käydä vessassa ja peseytyä rauhassa.

 

Elokuvaan liittyvät kysymykset

  • Pohtikaa yhdessä, mitä ihmisarvo tarkoittaa elokuvan henkilöiden kohdalla ja miten ihmisarvon toteutuminen näkyi elokuvassa vai näkyikö se lainkaan?
  • Poimkaa elokuvasta yksittäisiä kohtauksia, joissa ihmisiä kohdeltiin kunnioittavasti.
     

Omaan elämään liittyvät kysymykset

  • Muistelkaa hetkiä, jolloin olette itse saaneet osaksenne hyvää kohtelua. Miltä se tuntui?
  • Miten itse voisitte omassa elämässänne lisätä toisten ihmisten hyvää kohtelua ja kunnioitusta?