keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Luetun käsikirjoituksen käsittely

Henkilöihin tutustuminen

Harjoitus 1

Valmiin kaavion pohjalta opettaja kysyy oppilailta lukemisen jälkeen:
Kuka on päähenkilö?
Kuka vastustaa päähenkilön pyrkimyksiä?
Kuka on päähenkilön puolella?
Kuka/ketkä ovat neutraaleja päähenkilön suhteen?
 
esimerkki kaaviosta, jota voi käyttää apuna henkilöihin tutustumisessa

 

Harjoitus 2
    
Seuraavan harjoituksen voi tehdä käyttäen apuna draamaharjoituksia tai paperilla.

Draamaharjoitus Kuuma tuoli

Prinsessan roolin lukenut oppilas istuu luokan eteen tuolille. Opettajan johdolla muut oppilaat esittävät hahmolle kysymyksiä syventääkseen tämän henkilöhahmoa. Opettaja voi tarpeen tullen johdatella kysymyksillä: ”Uskotko oikeasti olevasi prinsessa?”, ”Onko sinulla sisaruksia?”, ”Miksi et puhu?”, ”Pelkäätkö äitiäsi?” ja niin edelleen. Oppilaat saavat vapaasti keksiä kysymyksiä. Prinsessan roolissa oleva oppilas voi vastata sen mukaan, miltä hänestä on roolin luettuaan tuntunut, eikä vastausten tarvitse käydä käsikirjoituksesta ilmi.

Kirjallisena

Opettaja pyytää oppilaita esittämään edellä mainitun kaltaisia kysymyksiä Prinsessalle.  Opettaja kokoaa oppilaiden esittämät kysymykset taululle. Oppilaat pohtivat ryhmissä vastauksia kysymyksiin.

Samanlaiset harjoitukset voidaan tehdä ajan ja tarpeen mukaan myös muille elokuvan henkilöille.

V) Juonen käsittely

Ennakoidaan elokuvan jatkoa. Kysymyksiä pohdittavaksi:
Mihin Prinsessa pyrkii?
Mitä Prinsessalle tapahtuu elokuvan aikana?
Miksi Prinsessa toimii kuten toimii?
Kenestä tulee Prinsessan puolustaja?
Pyrkiikö joku estämään Prinsessan toiveita?
Mitä elokuvassa tapahtuu luetun alun jälkeen?

Avuksi voidaan piirtää taululle juonikaavio ja auttaa sen muodostamista kysymyksillä:
Mistä elokuva alkaa?
Mitkä ovat käännekohdat? Mitkä ovat elokuvan tärkeät tapahtumat?
Mihin prinsessa päätyy elokuvan lopussa?

Jokainen ryhmä tekee oman juonikaavion omien tuntemustensa ja ajatustensa pohjalta ja esittelee sen muille oppilaille. Esittelyn muulle luokalle voi tehdä:

Draamalähtöisesti, jolloin jokainen ryhmä näyttelee tärkeät käännekohdat ”liikkumaton patsas” -periaatteella. Esimerkiksi, jos ryhmä on kirjoittanut kaavioonsa, että prinsessan lääkäri kuolee, ryhmä asettautuu tilanteeseen, joka kuvaa tätä kohtausta. Ei siis tarvitse näytellä, vaan tilanne esitetään liikkumatta ”still-kuvana”.

tai

Kirjallisesti, jolloin jokainen ryhmä esittelee juonikaavionsa vuoron perään taululla ja erilaiset kaaviot tulevat nähtäviksi luokan eteen.

Paluu virittäytymiseen

Opettaja ottaa esille virittäytymistehtävänä tehdyn listan prinsessa-sanan herättämistä mielikuvista.
Keskustelua:
Kuinka käsikirjoituksen lukeminen muutti ennakkokäsitystä?
Mistä elokuva tulee kertomaan?

Lisätehtävä lukiolaisille

Tutkitaan käsikirjoitusta kaunokirjallisuuden käsitteiden perusteella:
aihe
teema
miljöö
motiivi
päähenkilöt/sivuhenkilöt
aika
näkökulma