keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Yhteisö ja yhteisöllisyys

Yhteisö merkitsee joukkoa yksilöitä, joilla on jotain yhteistä ja jotka toimivat jollain tavalla keskenään. Perinteisiä yhteisöjä ovat esimerkiksi perhe tai suku. Yhteisöön voidaan syntyä, mutta yhteisöt voivat muodostua myös vapaaehtoisuuden pohjalta; yhteisöllä on jokin yhteinen päämäärä. Elokuvassa sairaalan potilaat olivat toistensa ”perhe”. Yhteisöllisyyttä on se, kun yksilö tuntee kuuluvansa johonkin yhteisöön. Yksilö tuntee itsensä tarpeelliseksi, hyväksytyksi ja arvokkaaksi yhteisön jäseneksi. Mielenterveys rakentuu juuri kokemukselle siitä, että kelpaa sellaisenaan.

Elämänkokemukset yhdistävät

Vertaisuutta voidaan kokea ihmisten kesken, joilla on keskenään samanlaiset elämänkokemukset tai elämäntilanne. Vertaisuus on kokemusten jakamista, tukea ja apua, jota vertaiset keskinäisessä kanssakäymisessään toisilleen antavat. Vertainen saa toiselta vertaiselta arvokasta tukea, ymmärrystä ja mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan toisen saman kokeneen kanssa. Vertaistuki esimerkiksi muilta saman kokeneilta on tärkeää.Puhuminen toisten kanssa helpottaa aina, oli asia kuinka vaikea hyvänsä ja vaikka sen kertominen toiselle vaikuttaisikin hyvin vaikealta.

Yhteisö on sosiaalinen verkosto, jonka silmukat voivat olla tiukkoja tai löysiä. Yhteisöjä on erilaisia. Yhteisö on myös kokemuksellinen asia; kun kokee olevansa osa yhteisöä ja kokee voivansa vaikuttaa siihen, syntyy tunne omasta tärkeydestä, hyväksytyksi tulemisesta ja tarpeellisuudesta. Mitä enemmän erilaisia ihmisiä yhteisössä on ja mitä monipuolisempi se on, sitä vahvempi myös yhteisö on, koska toisilta voi oppia. Erilaisuus tuo esiin uusia voimavaroja.

Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo

Yhteisöllisyys vaikuttaa ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin, yhteisön ulkopuolelle joutuminen taas on yksilön kannalta haitallista ja saattaa johtaa syrjäytymiseen. Hyvät yhdessä koetun tunteet ja kokemukset vaikuttavat taitoon ottaa toisen ihmisen tunteet ja näkökulmat huomioon. Jaettu ilo on myös kaksinkertainen ilo, sillä yhdessä koettu muuttuu myös kyvyksi tuntea positiivisia tunteita. Hyvänolon tunteet pienentävät myös mm. sydän- ja verisuonitautien riskiä ja parantavat vastustuskykyä.

Yhteisöllisyys on siirtynyt internetiin ja erilaiset sosiaaliset verkostot, kuten Facebook ja IRC-Galleria ovat suosittuja. Niiden kautta yhteisöllisyys saa uusia kanssakäymisen muotoja ja kavereihin voi olla yhteydessä monella tavalla, vaikka kasvokkainen kanssakäyminen onkin aina parasta.

 

Elokuvaan liittyvät kysymykset

  • Miten yhteisöllisyys näkyi elokuvassa? Entä vertaisuus?
  • Miten prinsessa itse vaikutti toiminnallaan sairaala- ja kyläyhteisöön?
  • Millaisia yhteisöjä Prinsessalla oli elokuvassa?

Omaan elämään liittyvät kysymykset

  • Onko toisen "erilaisuus" minulta pois, menetänkö itsestäni jotakin kun olen tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa? Vai onko toisten erilaisuus sittenkin rikkaus, josta voi oppia?
  • Olenko valmis kohtaamaan asioita toisen näkökulmasta vaikka en tätä toista ihmistä ennalta tuntisikaan?
  • Mieti ketkä voisivat olla omassa yhteisössäsi tämän päivän prinsessoja.