keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Käsikirjoitukseen tutustuminen


Käsikirjoituksen lukeminen ja sen ominaispiirteisiin tutustuminen

Oppilaille kerrotaan, että tunnin tarkoituksena on tutustua elokuvakäsikirjoitukseen, jonka nimi on Prinsessa. Luettavaksi saadaan alkuperäiskäsikirjoituksen 22 ensimmäistä sivua, jotka voit tulostaa täältä.

Kerrotaan oppilaille, että projektin tarkoituksena on tutustua elokuvakäsikirjoittamiseen. Myöhemmin oppilaat pääsevät näkemään valmiin elokuvan.


Elokuvakäsikirjoituksen ominaispiirteet

Ennen lukemisharjoitusta kerrotaan käsikirjoituksen ominaispiirteistä:

Elokuvakäsikirjoitus edustaa draamaa, mutta poikkeaa kuitenkin näytelmäkäsikirjoituksesta ja on oma itsenäinen lajinsa.

Elokuvakäsikirjoitus on työkalu elokuvaa tekevälle työryhmälle, ei niinkään itsenäinen taideteos, vaan osa elokuvataideteosta. Elokuvaa voi parhaimmillaan olla kuvaamassa kymmeniä henkilöitä ja heillä jokaisella on oltava yhtenäinen työkalu, johon työskentely perustuu. Elokuvakäsikirjoitus on tämä työkalu.  

Elokuvakäsikirjoituksella on tarkka, käytännössä vahvistunut muoto, jota noudatetaan yhtenäisenä ympäri maailmaa. Sen tarkoitus on helpottaa käsikirjoituksen lukemista ja auttaa eri ammattikuntia löytämään käsikirjoituksesta helposti itseään koskevat asiat.

Tutustu elokuvakäsikirjoituksen kansainvälisesti vakiintuneeseen muotoon tarkemmin täältä.

Lisäksi voitte katsoa YLEn Kinoklubin käsikirjoittamista käsittelevän jakson täältä.

Osoitetaan esimerkiksi dokumenttikameraa hyväksikäyttämällä käsikirjoituksesta sen eri osiot: kohtauksen otsakerivi, kuvailuosa, roolihenkilön nimi, parenteesit sekä repliikit.

Käsikirjoituksen lukeminen

Käsikirjoituksen erityisominaisuuksiin tutustumisen jälkeen luetaan ote käsikirjoituksesta ääneen.
Tulosta Prinsessan käsikirjoituksen 22 ensimmäistä sivua täältä.

Opettaja ohjeistaa oppilaita jo lukuvaiheessa kiinnittämään huomiota erityisesti tärkeimpiin henkilöihin ja heidän ominaispiirteisiinsä, millainen kukin henkilö on, ja elokuvan perusristiriitaan.

Opettaja voi lukea ohjeistukset, kuvailut ynnä muut yleiset tekstit.

Oppilaat lukevat ryhmittäin alla olevan jaon mukaisesti. Jokainen ryhmä edustaa yhtä henkilöryhmää käsikirjoituksessa. Sulkeissa olevilla henkilöillä ei ole repliikkejä.
 
1. ryhmä: Anna ja perhe
Anna
Rouva Lappalainen
(isä)
(veljet)

2. ryhmä: potilaat ja muut
Rovasti Kuronen
Grotenfeltin vaimo
(Iso-Iita)
(sairasauton kuljettaja)
(Aukusti)
(Oiva)
(Christina von Heyroth)
(Saastamoinen)

3. ryhmä: hoitajat
Pakalén
Karhuvaara
Elsa
Rauha

4. ryhmä: lääkärit
Grotenfelt
Lonka
Soininen

Ryhmissä päätetään kuka lukee kenenkin repliikit.