keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Käsikirjoittaminen – johdanto

Käsikirjoittaminen -osuuden tavoite on tutustuttaa oppilaita elokuvakäsikirjoituksen ominaispiirteisiin ja käsitellä käsikirjoituksen suhdetta valmiiseen elokuvaan.

Materiaali on suunniteltu käytettäväksi yläasteikäisille 2×45 minuutin tunneilla ja lukiossa 1×75 minuutin tunnilla. Jälkipuintiin on hyvä varata 1×45 tai 1×75 minuuttia.

 

Ennen elokuvan katsomista

I) Ryhmiin jakautuminen

II) Virittäytyminen

Käsitellään elokuvan nimen herättämiä ennakkotuntemuksia ja ajatuksia. Mitä ajatuksia ja mielleyhtymiä sana prinsessa tuo mieleen? Oppilaille ei kerrota, että kyseessä on elokuvan nimi, vaan käsitettä prinsessa pohditaan yleisellä tasolla.

Oppilaat tekevät ryhmissä aiheesta ajatuskaavion/miellekartan

      tai

Opettaja kokoaa taululle ajatuskaavion/miellekartan oppilaiden ajatusten pohjalta.   

Valmiissa ajatuskaaviossa tai miellekartassa käsite prinsessa on keskellä ja sitä ympäröivät sanan herättämät ajatukset ja mielikuvat. Opettaja kokoaa käsitteen herättämät ennakkoajatukset kaikille nähtäviksi purkamatta niitä sen enempää. Virittäytymistehtävään palataan myöhemmin.Oppilaat jaetaan neljään ryhmään. Heille ei vielä kerrota, mikä ryhmiin jakautumisen tarkoitus on.

 

Jälkipuintia elokuvan katsomisen ja käsikirjoitusotteen lukemisen jälkeen

Keskustelkaa seuraavista aiheista:

Mistä elokuva kertoi? Mitkä olivat keskeisimmät teemat?
Mikä oli kerronnan näkökulma?
Kuinka käsikirjoitus vastasi valmista elokuvaa?
Miksi käsikirjoitus oli laitettu alkamaan juuri siitä kohtaa, mistä se alkoi? Kertoiko elokuvan katsominen sen?
Miksi elokuva käynnistettiin äiti-kohtauksella?