keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Maailmassa on paljon asioita, joita lapset eivät vielä ymmärrä.. Toiset lapset ovat herkempiä kuin toiset, mutta kaikki lapset pelkäävät joskus jotakin. Heitä pelottavat mm. jännittävät sadut, tv-ohjelmat ja elokuvat. Myös kokemustensa perusteella ja oman mielikuvituksensa voimin lapset saattavat kehitellä erilaisia jännittäviä ja pelottaviakin olentoja ja asioita. 
 
Lasten pelot voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: synnynnäiset, kehitykselliset ja opitut pelot. Synnynnäiset pelot ilmenevät pimeän, yksinäisyyden, vieraiden, uuden, poikkeavien näkymien ja -tapahtumien pelkona. Tällaiset lasten pelot vähenevät kuitenkin psyykkisen kehityksen ja ajattelun kehittymisen myötä. Kehitykselliset ja opitut pelot pohjautuvat traumaattisiin kokemuksiin tai ovat syntyneet samastumalla vanhempien pelkoihin. 
 
Lasten on tärkeä oppia kohtaamaan ja voittamaan omat pelkonsa itse. Vanhemmat eivät voi kokea tai voittaa pelkoja heidän puolestaan, mutta he 
voivat esim. keskustelemalla auttaa lapsia löytämään tapoja käsitellä pelkojaan. Lapsia ei saa pilkata pelkäämisen takia, heidän peloistaan ei saa laskea leikkiä eikä heitä voi myöskään pakottaa kohtaamaan pelon lähdettä. Kun lapset saavat riittävän paljon läheisyyden tuoman turvan kokemuksia, alkaa myös kyky pelkojen itsenäiseen hallintaan kehittyä.
(Lähde: www.mielenterveys-taimi.fi, Spock.)
 
1. Matkalaiset joutuivat matkallaan kohtaamaan yksin pahimmat pelkonsa ”Suurten pelkojen ja kauhujen maassa”. Mitä he pelkäsivät eniten? Millaisia pelkoja he kohtasivat? Mitä te pelkäätte eniten? Onko teitä joskus peloteltu? Oletteko itse pelotellut toisianne? Miten? Mikä teitä pelottaa? Miltä tuntuu kun säikähtää? 
 
2. Jaetaan oppilaat kahteen ryhmään. Kummallekin ryhmälle annetaan iso paperi. Toinen ryhmä keksii ihania, iloisia ja onnellisia asioita ja kirjoittaa ne paperille. Toinen ryhmä keksii ilkeitä, jännittäviä ja pelottavia asioita omalle paperilleen. Noin viiden – kymmenen minuutin kuluttua vaihdetaan papereita ja osia. Kun ryhmät ovat saaneet keksiä molempin listoihin asioita, keskustellaan niistä yhdessä. Kumpia sanoja oli helpompi keksiä hyviä vai pahoja? 
 
3. Pelkojen tunneli 
a. Oppilaat asettuvat seisomaan kahteen riviin, kasvot vastakkain noin metrin päähän toisistaan. Toinen rivi on ihanien asioiden ääni, joka kuiskii yhteiselle paperille koottujen ajatusten pohjalta mukavia asioita. Vastakkainen rivi on ikävien asioiden ääni, joka kuiskii pelottavia ja ilkeitä ajatuksia. Yksi oppilaista asettuu kujan alkupäähän kulkemaan hitaasti sen läpi silmät kiinni, kuunnellen ristiriitaisia kuiskauksia. 
 
Tunnelissa kulkijaa ei saa kukaan kuiskaajista koskettaa eikä hänen kulkuaan saa mitenkään estää! Muistakaa myös, että mitään muuta ääntä ei saa kuulua kuin kuiskaukset! Kun ensimmäinen oppilas on kulkenut kujassa rivin toiseen päähän, hän asettuu kuiskaajaksi rivin jatkoksi. Alkupäästä lähtee aina uusi oppilas vuorollaan kulkemaan silmät suljettuina kujaa pitkin ja asettuu lopuksi kuiskaajan asemaan. Näin toimitaan, kunnes kaikki ovat saaneet kerran kulkea kujan läpi. Keskustelkaa yhdessä siitä, miltä kujan läpi kulkeminen ja kuiskausten kuunteleminen tuntui. 
 
b. Rakennetaan tuoleista ja kankaista pitkä tunneli, jonka läpi kunkin täytyy täytyy ryömiä ja kuunnella toisten kuiskauksia. 
 
4. Rölli, menninkäinen vai lumimies -leikki.
Röllit eivät tunnusta pelkäävänsä mitään ja ne pelottelevat mielellään muita. Jaetaan leikkijät kahteen joukkueeseen. Piirretään kaksi samansuuntaista viivaa noin metrin päähän toisistaan. Leikkijät asettuvat noin viiden metrin päähän viivoista ja sopivat hiljaa keskenään, ovatko he röllejä lumimiehiä vai menninkäisiä. 
 
Leikkijät kävelevät viivalle seisomaan ja kasvot vastakkain ja laskevat yhdessä ääneen yksi- kaksi- kolme. Heti laskemisen jälkeen kaikki menevät sovitun olennon asentoon: Röllit laittavat kädet puuskaan ja sanovat topakasti, että minä en pelkää! Lumimiehet nostavat kätensä sormet koukussa ylös ja ärähtävät, että nyt minä syön sinut. Menninkäiset levittävät kätensä halausasentoon ja sanovat, että sainpas sinut! Rölli voittaa lumimiehen, lumimies voittaa menninkäisen ja menninkäinen voittaa röllin. 
 
Kun on laskettu kolmeen ja esimerkiksi meninkäiset kohtaavat röllijoukon, on menninkäisten yritettävä saada röllit kiinni, mutta röllien on yritettävä kipittää kiireesti lähtöpesäänsä. Kiinnijäänyt rölli muuttuu menninkäiseksi. Jos menninkäiset kohtaavat lumimiehiä tulee heille kiire. Lumimiehet taas pakenevat röllejä. Leikkiä voidaan jatkaa useita kierroksia. Se joukkue selviää voittajaksi, joka on lopulta eniten saanut pyydystettyä joukkoonsa väkeä.