keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Äänittäjä ja järjestäjä

Äänittäjä

Äänittäjä on vastuussa elokuvan äänen taltioimisesta kuvauspaikalla. Hänen vastuullaan on niin dialogin, kuin tehosteäänienkin taltioiminen. Kaikkia elokuvaan tarvittavia ääniä ei välttämättä saada kohtausta näytellessä, vaan ne on äänitettävä erikseen. Tällaisia tehosteääniä voivat olla esimerkiksi askeleet, tai vaikkapa oven kolahdus jotka lisätään mukaan elokuvaan vasta jälkityövaiheessa.Apunaan äänittäjällä on kuvauspaikalla puomittaja, joka mikrofonillaan poimii äänet, äänittäjän keskittyessä kuuntelemaan tallentuvan äänen laatua.

 

Järjestäjä

Elokuvan järjestäjän tehtäviin kuuluu kuvausten käytännön asioiden hoitaminen ja kuvausten sujuvuuden varmistaminen.

Järjestäjä etsii elokuvan kuvauspaikkoja, hankkii luvat ja tiedottaa kuvauksista kuvausryhmän ulkopuolisille henkilöille, kuten esimerkiksi kuvauspaikan naapureille.

Kuvausryhmälle järjestäjä laatii ajo-ohjeet, järjestää vessat, sekä hankkii kaikki polkupyörää suuremmat rekvisiitat, kuten esimerkiksi autot, lavastuksen vastatessa pienemmistä yksityiskohdista.

Itse kuvaustilanteessa järjestäjä pysyttelee sivummalla ja varmistaa, ettei kuvauspaikalle eksy ketään ulkopuolisia häiritsemään.