keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Käsitelkää joitain elokuvan kohtauksia eri työtavoin. Voitte sopia yhdessä tarkasteltavat kohtaukset tai käyttää seuraavia:
 
Kohtaus 1Lailan talolla
Kylän lapset ovat tulleet pilkkaamaan ja heittelemään lumipalloilla Lailaa. Salla sattuu paikalle ja kaataa vahingossa lankojen kuivausnarut.
 
Kohtaus 2Suden kuolema
Salla ja Matias pyrkivät ajamaan sutta pois salametsästäjä Venesmaan kynsistä, mutta ajavatkin itse suden päälle.
 
Erilaisia työskentelytapoja:
 
a) Stillkuva eli pysäytyskuva on pysäytetty asento tai ihmisten muodostama asetelma, jonka tarkoituksena on esittää jostain tilanteesta tai asiasta olennainen: asetelma, ilmeet ja asennot osoittavat korostetusti roolihahmojen suhtautumista ilmiöön tai yksilöiden suhtautumista toisiinsa. Mukaan voidaan ottaa myös ajatuspuhetta, jolloin kuvaan voidaan liittää henkilöiden ajatusääntä tai puhetta.
 
b) Kuuma tuoli harjoituksessa ryhmä haastattelee roolihahmoksi eläytyvää vapaaehtoista esittäjää tai esittäjiä. Tarkoituksena on saada uutta tai syvempää tietoa ja ymmärrystä roolihahmon motiiveista, tunteista ja aikomuksista. (Lähde: Kanerva & Viranko: Aplodeja etsijöille. Näkökulmia draamaan sekä taidekasvatuksena että opetusmenetelmänä. Laatusana Oy/Äidinkielenopettajain liitto 1997 s.134)
 
c) Kirjoittaminen. Eläytykää jonkun henkilöhahmon asemaan ja kirjoittakaa kohtauksesta hänen näkökulmastaan. Millainen olisi suden näkökulma asiaan? Kirjoittakaa vuoropuheluita eri henkilöiden välille. Miettikää, mitä haluatte henkilöiden kertovan. (esim. Millaisia toiveita tai unelmia henkilöillä on? Mitä he pelkäävät? Millaisia asenteita heillä on?) Kun kirjoitatte kohtauksia vuorosanoiksi, niin kirjoittakaa niille selkeä alku ja loppu, silloin niiden esittäminen on helpompaa.
 
d) Kysymykset. Avatkaa kohtauksia kysymyksien avulla. Esim. Miksi Lailaa oudoksuttiin kylällä? Mistä
lasten käyttämät nimittelyt olivat peräisin? Olisivatko lapset mielestänne yksinään käyttäytyneet tai kohdelleet Lailaa samoin? Mitä Lailalle tapahtui elokuvan alussa? Mitä hänelle sitten tapahtui? Miksi Laila ei aikaisemmin yrittänyt ottaa yhteyttä Sallaan? Mitä Sallan biologiselle isälle tapahtui?