keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Oma identiteetti – kuka minä olen?

Yksilön minuutta kutsutaan usein identiteetiksi, mikä on muotisanana pitkälti syrjäyttänyt aikaisemman sanan persoonallisuus. Käsityksiä identiteetistä Henkilön identiteetti on yksilön kokemus omasta itsestään, minuudesta suhteessa muihin. Se koostuu kaikista niistä asioista, jotka erottavat hänet muista. Ihmisen
identiteetti muokkautuu, mutta siinä ajatellaan olevan tiettyjä perusominaisuuksia. Minäkäsitys on tärkeä ihmiselle, sillä ihmisen minuus muodostuu aina suhteessa muihin. Yks ilön identiteetin rakennuskomponentteja voivat olla sukupuoli, ikä, ammatti, etnisen ryhmän jäsenyys tai mikä tahansa, minkä hän kokee itselleen tärkeäksi. (Lähde: Wikipedia)
 
a) Salla pohti omaa persoonallisuuttaan: Minua on aina pelottanut, että mitä jos mie yhtäkkiä herään ja oon joku ihan muu. …Salla, kuule, Matias sanoi, kun sie olet Salla. Kaikki tietää, mie ainakin. Etkö sie vois olla just se. Jooko? … ei minun tarvinnut olla muuta kuin mie itse. Keskustelkaa pienissä ryhmissä minkä vuoksi Salla pohti tavallista enemmän omaa identiteettiään? Piirtäkää keskustelunne pohjalta miellekartta tai elämänlanka, jonka varrelle merkitsette asioita, jotka ovat mielestänne vaikuttaneet merkittävällä tavalla Sallan elämään. (Biologisten vanhempien menettäminen, mielikuva sudesta, joka vartioi hänen sänkyään, Lailan paluu kylälle ja huhut, vauvan tulo Sallan perheeseen, tapahtumaketju, joka auttaa Sallaa lopulta hyväksymään itsensä ja Lailan.)
 
b) Murrosiässä moni nuori pohtii Sallan tavoin omaa persoonallisuuttaan. Kuka minä olen, keitä perheeseeni kuuluu tai mitä muut minusta ajattelevat, jne. Mitkä asiat teitä askarruttaa juuri nyt? Kirjoittakaa aiheesta Kuka minä olen? Kirjoitelman pohjana voitte käyttää mm. seuraavaa elämänlankatehtävää.
 
c) Elämänlanka. Mitkä asiat ovat vaikuttaneet tai vaikuttavat parhaillaan sinun elämääsi? Piirtäkää A4 kokoiselle piirustuspaperille kiemurainen viiva tai kiinnittäkää paperille puuvillalanka, johon on solmittu noin viisi solmua. Viiva tai lanka kuvaa oman elämän kulkua syntymästä tähän päivään asti. Merkitkää sen varrelle viisi tärkeintä asiaa, mitä elämän varrella on mielestänne tapahtunut. Asiat voivat olla onnellisia tai
surullisia, mutta niiden tulee olla sinulle erityisen merkityksellisiä. Piirtäkää ja kirjoittakaa viivan varrelle tai solmujen kohtiin tapahtumajärjestyksessä valitsemanne tapahtumat elämän varrelta. Mitkä asiat elämässänne ovat onnellisia ja mitkä asiat ovat mielestänne vaikeita tai pelottavia. Mitä haluaisitte muuttaa? Voiko ihminen vaikuttaa oman elämänsä kulkuun? Miten sinä voit vaikuttaa?
 
d) Mandala. Mandala on sanskriittia, ja tarkoittaa keskusta, ympyrää, maailmaa. Piirtäkää yksin tai pareittain ensin isokokoinen ympyrä ja jakakaa se sitten kahteen yhtä suureen osaan. Piirtäkää yläosaan kuvia, jotka kertovat asioista, joista pidätte (esimerkiksi kotiin, perheeseen, asumiseen, matkailuun, kouluun, harrastuksiin tai vapaaaikaan liittyviä asioita)Piirtäkää alaosaan vuorostaan kuvia, jotka esittävät niitä asioita, joista ette pidä. Kerätkää tarvittavaa sanastoa ja kirjoittakaa sitten kappaleen verran asioista, joista pidätte ja toisen kappaleen verran asioista, joista ette pidä. Jatkakaa kirjoittamista kuvion avulla.
(Lähde: www.edu.fi)
 
e) Keskustelkaa lopuksi luokan kanssa yhteisesti millaisia asioita olette poimineet miellekarttaanne tai elämänlankaan. Voitte myös täydentää omianne yhteisen käsittelyn aikana.