keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

a. Lukekaa liitteenä oleva teksti kiusaamisesta. Katso liite 2.

b. Pohtikaa yhdessä, mitä kiusaaminen tarkoittaa?

Miettikää myös, ovatko seuraavat tilanteet teille tuttuja: Joku oppilas jää toistuvasti ryhmien ulkopuolelle? Aina sama oppilas tulee valituksi joukkueeseen viimeisenä? Luokassa liikkuu kirjeitä tai lappusia, joissa kerrotaan paljastavia asioita jostakin luokan oppilaasta? Muut vetävät aina pulpettiaan puoli metriä kauemmas siitä, missä tietty oppilas istuu?

Kertoisitteko te opettajalle tai jollekin aikuisille, jos huomaisitte jotakin koulutoverianne kiusattavan?

c. Ketkä elokuvassa kiusaavat ja miten? Missä kiusataan? Ketkä tietävät kiusaamisesta? Puuttuuko kukaan kiusaamiseen, esim. kaverit, opettajat tai muut aikuiset?

d. Miten Anton yrittää selvitä kiusaajista?

Yrittää olla huomaamaton, piilottelee, keksii jutun, että hänellä on isoveli koulutettavana Amerikassa, joka osaa mm. karatea ja on muutenkin vahva.

Kenet hän toivoisi itseään puolustamaan?

Mitä te tekisitte Antonin tilanteessa, jos olisitte kiusattuna?

e. Kirjoittakaa tai keskustelkaa, millaista kiusaamista te tiedätte lähiympäristössänne? Miksi joku alkaa kiusata muita? Oletteko itse koskaan joutunut kiusaamisen kohteeksi tai oletteko kiusanneet muita? Miten kiusaaminen mielestänne lopetetaan?

f. Elokuvan lopussa on kohtaus, jossa Anton ja Buller tapaavat kiusaajat puistossa. Veljekset seisovat yhdessä kiusaajia vastassa. Mitä veljeksille tapahtuu?

He ovat kahdestaan ja saavat isolta joukolta melkoisen rökityksen. He saavat kuitenkin kiusaajistaan ainakin moraalisen voiton.

Onko kuvattu kohtaus mahdollinen todellisessa elämässä?