keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Tunteet tietoiseksi – harjoituksia

Kiusaamistilanteisiin liittyy monenlaisia tunteita, pääasiassa kielteisiä. Yksi tapa välttää kiusaamista on tuoda erilaiset tunteet näkyviksi ja pyrkiä lisäämään oppilaiden empatian eli myötäelämisen kykyä. Empatiaa voidaan harjoitella mm. seuraavilla ilmaisuharjoituksilla:

a. Sopusointu ja ristiriita. Seisotaan isossa piirissä. Joka toinen sanoo ja elehtii ”Minä olen vahva” ja joka toinen ”Minä olen heikko”. Jatketaan näin useampi kierros.

Sitten muutetaan tehtävää hieman. Jatketaan samoin kuin edellä, mutta nyt vastakohtaisin elein ja sanoin. Kun sanotaan, että ”Minä olen vahva” niin täytyykin esittää samalla heikkoa ja päin vastoin.

b. Kävellään vapaasti tilassa. Ohjaaja antaa ohjeita millainen olet, kävelijät muuttavat kulkuaan ohjeiden mukaan. ”Olet juuri oppinut kävelemään, sinulla on kova kiire, olet kovin väsynyt, jne..”

Tai kaikki kävelevät tilassa. Joku huutaa esim. Hypitään! Mennään lattialle makaamaan! jne. ehdotus kerrallaan. Joka ehdotukseen kaikki vastaavat äänekkäästi; JOO! toimien siten kuin on ehdotettu. Uusi toimintaehdotus seuraa aina nopeasti.

c. Miltä minusta tuntuu? Istutaan piirissä. Oppilas saa vuorollaan nostaa pussista lapun, jossa lukee jokin tilanne. Tilanteet voivat olla seuraavanlaisia: ”Saat lahjan –sellaisen jota inhoat.”, ”Kaivat taskujasi, olet hukannut satasen.”, ”Pudotat äitisi lahjamaljakon.”, ”Opettaja palauttaa kokeet, saat nelosen.”, ”Pelkäät kulkea pimeässä kellarissa”, ”Silität ihanan söpöä koiran pentua.”

Lapun sisältö luetaan ääneen kaikille ja oppilaan tehtävänä on näyttää toisille ilmeillä ja eleillä, miltä lapussa oleva asia tuntuu. Muut vastaavat empaattisesti, miltä asia heistä tuntuisi.

d. Oppilaille jaetaan erilaisia lehdistä leikattuja kuvia ihmisistä tai eläimistä. Oppilaiden tulee kirjoittaa paperille erilaisia positiivisia mielikuvia ja hyviä asioita, mitä kuva heissä herättää. Tämän jälkeen kirjoituspaperi käännetään ja oppilaita pyydetään kirjoittamaan kuvan herättämiä negatiivisia mielikuvia.

Lopuksi keskustellaan, miltä tehtävän tekeminen tuntui? Oliko helpompi löytää kuvasta positiivisia vai negatiivisia tunteita. Miksi näin?

Tehtävä voidaan toteuttaa myös pareittain.

e. Lankakerä kiertää. Oppilaat istuvat piirissä ja yhdelle annetaan lankakerä. Tämä pitää langan päästä kiinni ja kertoo luokasta/ koulupäivästä yhden hyvän asian ja heittää kerän toiselle oppilaalle. Jokainen kertoo vuorollaan positiivisia asioita luokasta oppilaiden välille syntyessä tiivis lankaverkko.