keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

1. Lukekaa ennen elokuvan katselua liitteenä oleva teksti autismista. Katso liite 1. Vastatkaa liitteen lopussa oleviin kysymyksiin.

2. a) Keskustelkaa pienissä ryhmissä, mitä tarkoitetaan erilaisuudella. Pohtikaa mm. mitä  tarkoittaa normaali. Miten normaali ihminen määritellään? Kuka on normaali? Onko olemassa normaaleja ihmisiä? Mitä eroa on normaalilla ja tavallisella? Millainen olisi maailma, jossa ei olisi mitään poikkeavaa, erityistä tai erilaista? Olisiko sellainen normaalia?

b) Autistinen ihminen on erityinen ja erilainen kuin muut ihmiset. Autistit eivät ole valinneet erityistä, mutta he ovat syntyneet sellaisiksi. Mitä tarkoittaa olla erilainen? Onko vaikeaa olla erilainen? Onko mielestänne tilanteita, jolloin on hyvä olla erityinen ja erilainen? Onko helppoa erottua joukosta? Uskallatteko olla eri mieltä kuin muut? Etsikää myönteinen ja kielteinen esimerkki erilaisena olemisesta. Kertokaa lyhyesti oman ryhmänne pohdinnan tulokset muille. Keskustelkaa myös yhteisistä pohdinnoistanne. Muistakaa perustella mielipiteenne.

b) Keskustelkaa elokuvan katselun jälkeen, mitä elokuva kertoi autismista. Millaisen kuvan elokuva antoi erilaisuudesta? Toiko elokuvan katselu mieleenne jonkin uuden näkökulman erilaisuuden pohdintaan? Mitä elokuvan käsikirjoittaja ja ohjaaja haluavat mielestänne Superbroidin tarinalla sanoa?