keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Mitä muistat ensimmäisestä koulupäivästäsi? Muistatko päivän tai hetken kun opit lukemaan? 
 
a) Kokeilkaa opettamista omassa luokassa tai kummiluokassa. Opettajan kanssa sovitaan ajankohta etukäteen ja mahdollisesti myös oppiaine. Valmistelkaa oppitunti tai opetustuokio huolella etukäteen yksin tai parin kanssa. 
 
Keskustelkaa opetustuokioiden jälkeen miltä opettaminen tuntui. Mikä siinä oli vaikeinta tai mukavinta? Miltä oppilaista tuntui kun luokkatoveri oli opettamassa? Millaisia ohjeita antaisitte luokkatovereillenne? Jatkossa voitte ottaa tavaksi, että joku oppilaista kyselee aina vuorollaan toisilta luokan edessä läksyjä tai päässälaskutehtäviä. 
 
b) Muistelkaa elokuvan koulua, millainen se oli? Verratkaa sitä omaan kouluunne ja luokkaanne? 
 
Kirjallisuudessa on erilaisia kuvauksia koulunkäynnistä mm. Aleksis Kivi: Seitsemän veljestä; Astrid Lindgren: Peppi Pitkätossu ja Melukylä -sarjat; Roald Dahl: Matilda ja Iskä ja Danny; Timo Parvela: Ella-sarja. Kiertokoulusta on materiaalia esim. Mikkelin kaupungin www-sivuilla
 
c) Selvittäkää löytyykö paikkakunnaltanne koulumuseota. Tehkää retki museoon. (Esim. Kalevankatu 39 – 43 00180 Helsinki Puh. 09 3108 7066) 
 
d) Pohdi mitä asioita sinä pidät tärkeänä koulussa. Millaisia asioita koulussa pitäisi mielestäsi opettaa? 
 
Opettaja jakaa jokaiselle oppilaalle kolme paperiliuskaa. Jokaisen oppilaan tulisi miettiä mitkä kolme asiaa ovat hänen mielestään kaikkein tärkeimpiä koulunkäynnissä. Nämä kolme asiaa kirjoitetaan paperiliuskoille, niin että kuhunkin liuskaan tulee yksi asia. Liuskat kerätään ja kiinnitetään luokan eteen taululle. Ryhmitelkää ne niin että samat tai samankaltaiset ovat yhdessä. Nimetkää yhdessä ryhmille yläkäsitteitä ja keskustelkaa millaiset asiat ovat tärkeitä luokkanne mielestä. Puuttuuko taululta mielestänne jotain tai haluaisitteko poistaa sieltä jonkin liuskan. 
 
e) Millainen olisi sinun toivekoulusi? Kirjoittakaa siitä. 
 
f) Mitä tapahtuisi jos koulu lopetettaisiin? 
 
g) Mitä valta on? Kuka määrää? Kenellä on valtaa? Miten valtaa käytetään? Miten valta vaikuttaa ihmiseen? Muuttaako valta ihmistä? Selitä sanoja: vaikutusvalta, väkivalta, sananvalta, valtakunta, tasavalta jne. Miten valta liittyy seuraaviin sanoihin? Demokratia, syrjintä, kiusaaminen, juonittelu, 
ennakkoluulo, hyväksikäyttö. 
 
Sananlaskuja kasvatuksesta
a) Etsikää ja selittäkää suomalaisia sananlaskuja sekä pohtikaa mitä tarkoittaa kasvatus. Kysykää isovanhemmiltanne mitä sananlaskuja he muistavat. Pohtikaa mistä sananlaskut ovat lähtöisin. Suomalaiset sananlaskut kuvaavat hyvin aikansa 
kasvatuskäsityksiä: 
  • Herran pelko on viisauden alku. 
  • Joka kuritta kasvaa se kunniatta kuolee. 
  • Joka vitsaa säästää se lastaan vihaa. 
  • Minkä ilotta oppii sen surutta unohtaa. 
b) Kasvatuksen historiaan liittyy paljon ruumiillista väkivaltaa. Tämä tulee esille Ahola-Valon päiväkirjoissa ja elokuvassa. Valolla oli erilainen näkemys; rankaiseminen on pahan kostamista pahalla. Hänen mielestään aikuiset ovat tottuneet vääryyksiin ympärillään – he eivät enää huomaa. 
 
c) Mitä tarkoittaa kasvattaminen? Miten nykyiset näkemykset kasvatuksesta ja 
oppimisesta eroavat elokuvan ajan käsityksistä? Miksi lapsia kannattaa kuunnella? Minkälainen on hyvä ihminen? Mitä tarkoittaa hyvä elämä? Mikä on elämän tarkoitus? Mitä on onni?