keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
1. a) Opettaja lukee luokassa ääneen otteita Aleksanteri Ahola-Valon kirjoista Koulupojan päiväkirja 1-4, kustantanut Elpo ry. Mitä päiväkirjan kirjoittaminen merkitsi Valo Aholalle? Mitä Pekka Ahola tarkoittaa sanomalla: ”Asiat muuttuvat vaaralliseksi kun ne kirjoitetaan tai piirretään, ihan arkisetkin asiat. Valtaa pitäviä ei saa arvostella.” 
 
b) Millaisia asioita Valo kirjoitti päiväkirjoihinsa? Kirjoittaako kukaan teidän luokkanne oppilas säännöllisesti päiväkirjaa? Mitä merkitystä päiväkirjan pitämisellä voi olla? 
 
Oppilaat tuovat kotoa itselleen mieleisen vihon tai opettaja antaa jokaiselle uuden vihon päiväkirjaksi. Oppilaille annetaan tehtäväksi kirjoittaa yhden viikon ajan päiväkirjaa ympärillä olevista asioista ja niiden herättämistä ajatuksista. Keskustelkaa viikon kuluttua mikä kirjoittamisessa oli antoisinta tai vaikeinta? Voitte jatkaa päiväkirjan pitämistä edelleen tai sopia uuden viikon mittaisen kirjoitusrupeaman myöhemmin toteutettavaksi. 
 
2. Seuraavat tehtävät soveltuvat niille luokka-asteille, jotka tuntevat Suomen ja Venäjän historiaa.
 
a) Tutkikaa yhdessä Suomen (Venäjän) 1900-luvun alun karttakuvaa. 
 
b) Millainen oli 1900-luvun alun Venäjä? Millainen oli 1900-luvun alun Suomi? Tehkää ryhmätyönä käsite- tai miellekartta asioista, joita tiedetään tai tulee mieleen kyseisestä aikakaudesta. Lopuksi kootaan luokan seinälle ryhmien löytämät tiedot. 
 
c) Tarkastelkaa yhdessä luokan käsitekarttaa. Mitkä asiat pitävät mielestänne paikkansa, ovat tosia ja mistä ette ole yksimieleisesti varmoja. Etsitään tietoa mm. kirjoista ja täydentäkää käsitekarttaa tai vastaavasti poistakaa ja korjatkaa virheellisiä tietoja. Antakaa käsitekartan olla luokassa esillä koko elokuvan parissa työskentelyn ajan ja täydentäkää sitä aina tarvittaessa.