keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

 

Työstäkää tehtävien pohjalta julkaisu, jonka avulla esittelette luokassa tiedonhaun ja keskustelujenne tuloksia. Merkitkää näkyviin kaikki käyttämänne lähdemateriaalit.
 
1. Ruotsi keskiajalla 
a) Keskustelkaa, millaisena elokuva kuvasi elämää Ruotsissa keskiajalla. Milloin kristinusko saapui Ruotsiin ja milloin sen asema vakiintui? Laatikaa miellekartta keskustelunne pohjalta. 
b) Selvittäkää, mitä alueita kuului Ruotsiin elokuvan tapahtuma-aikoihin n. vuonna 1150. 
c) Selvittäkää, keitä olivat Sverkkerit, Kaarle Sverkkerinpoika tai  Eerik Pyhä Ruotsin historiassa. Entä Folkunga-suku? 
 
2. Ihmiset 
a) Etsikää tietoa, miten keskiajalla asuttiin, pukeuduttiin tai kuljettiin paikasta toiseen. Jan Guillou kuvaa kirjassaan ”Tie Jerusalemiin”, luvussa XII ihmisten arkielämää ja sitä millaisia neuvokkaita tietoja ja taitoja Arn toi tullessaan luostarista. 
b) Millainen perhe Arnilla oli? Mistä voi päätellä, että elokuvassa Arnin vanhemmat olivat saaneet koulutusta? 
c) Millainen oli naisten asema keskiajalla? 
d) Orjat. Tutkikaa Guilloun kirjaa Tie Jerusalemiin sekä muita lähteitä ja etsikää tietoa orjista keskiajalla pohjolassa. Ruotsissa kielletään orjuus vuonna 1335. 
 
3. Elinkeinot keskiaikaisessa pohjolassa 
a) Etsikää tietoa, miten ihmiset ansaitsivat elantonsa? Mitä elinkeinoja harjoitettiin? 
b) Mitä eri ammatteja harjoitettiin? Miten eri ammatin harjoittajia arvostettiin? 
c) Kaupankäynti. Mistä käytiin kauppaa? Kenen kanssa kauppaa käytiin? Miten hoitui maksaminen? Mitä tarvittiin ja ostettiin tai myytiin? 
 
4. Keskiaikaisia ihmisiä ja tarinoita – miten ennen elettiin 
a) Keksikää elokuvan tarinaan uusi henkilö. Kuka hän on? Mihin yhteiskuntaluokkaan hän kuuluisi? Missä ja miten hän asuisi? Mitä hän tekisi elääkseen? 
b) Selvittäkää miten eri yhteiskuntaluokkien ihmiset pukeutuivat keskiajalla. Piirtäkää henkilöstä kuva ja suunnitelkaa hänelle keskiajan henkeen ja hänen arvolleen soveltuva asu.