keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

 

Työstäkää tehtävien pohjalta julkaisu, jonka avulla esittelette luokassa tiedonhaun ja keskustelujenne tuloksia. Merkitkää näkyviin kaikki käyttämänne lähdemateriaalit.
 
1. Ritarit 
a) Selvittäkää, keitä ritarit olivat? Millaisia luonteenpiirteitä heihin liitettiin? 
b) Millaisen koulutuksen he saivat? Mitä taitoja he tarvitsivat? Mikä oli ritarin tehtävä? 
c) Millaisia olivat ritareiden varusteet ja asusteet? 
 
2. Temppeliritarit 
a) Etsikää tietoa temppeliritareista. Minkä uskonnon palveluksessa he toimivat?  Millainen oli heidän varallisuutensa? 
b) Missä temppeliritarit taistelivat? Miten he sotivat? 
c) Keitä olivat saraseenit? Selvittäkää, millainen suhde temppeliritareilla oli saraseeneihin? 
 
3. Arn – Temppeliritari 
a) Pohtikaa, mitkä asiat ja tapahtumat Arnin elämässä olivat merkittäviä hänen elämäntehtävänsä kannalta. Millaisen koulutuksen ja kasvatuksen hän sai luostarissa? Mikä on oblaatti? 
b) Millä tavoin Arn Magnusson oli erilainen kuin muut temppeliritarit tai kylän miehet? 
c) Arn sai miekalleen käyttöohjeen: Miekalla ei saa tavoitella omaa etua. Mitä ohje käytännössä tarkoitti? Keksikää yhdessä esimerkkejä. 
d) Kirjoittakaa elokuvalle ja Arnin tarinalle jatkoa. Millainen on menestyneen Temppeliritarin paluu kotimaahan. Miten jatkuu yksinäisen ratsastajan tarina auringonlaskun jälkeen? 
 
4. Vaakunat ja ritariasusteet 
a) Tutustukaa vaakunoiden historiaan ja etsikää tietoa ja kuvia ritareiden varusteista. Millaisia olivat elokuvan ritareiden asusteet? 
b) Suunnitelkaa ja piirtäkää oma vaakuna. Piirtäkää kolme pientä kuvaa vaakunan tai sen tunnusvärien käytöstä eri asiayhteydessä. Mm. osoitteessa www.keskiaika.org on tietoa heraldiikasta ja runsaasti erilaisia keskiaikaharrastajien suunnittelemia vaakunoita. Samoilta sivuilla saa myös ohjeita 
vaakunan suunnitteluun. 
c) Millaisia varusteita eri aselajien ritarit tarvitsivat? Piirtäkää tai maalatkaa ritareiden asusteita.