keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

 

Työstäkää tehtävien pohjalta julkaisu, jonka avulla esittelette luokassa tiedonhaun ja keskustelujenne tuloksia. Merkitkää näkyviin kaikki käyttämänne lähdemateriaalit.
 
1. Kirkon asema keskiajalla 
a) Keskustelkaa, millaisena elokuva kuvasi kirkon asemaa keskiajalla. Millainen oli kirkon suhde kuninkaaseen entä tavallisiin ihmisiin? Etsikää aiheesta tietoa eri lähteistä. 
b) Selvittäkää mitä tarkoitetaan pannalla? Millaisia muita rangaistuksia katollinen kirkko langetti keskiajalla? 
 
2. Kirkon ankaruus elokuvassa 
a) Millaista valtaa ja rangaistuksia kirkko käytti elokuvassa? 
b) Keskustelkaa myös, miten seuraava ajatus liittyi elokuvaan ja sen kuvaamaan aikaan: Kaksi miestä tappaa ilman rangaistusta, mutta kun rakastaa niin rangaistaan. 
c) Pohtikaa elokuvan kuvaaman Arnin ja Cecilian siveellisyysrikoksesta seurannutta rangaistusta, sen oikeudenmukaisuutta ja kohtuullisuutta. 
 
3. Luostarilaitos  
a) Keskustelkaa, miten elokuvan munkkiluostarin ja nunnaluostarin ilmapiiri erosi toisistaan. Millaisia olivat Isä Henry ja veli Guilbert tai Rikissa-nunna? Mitä Guilloun kirjassa ”Tie Jerusalemiin” kerrottiin luostarielämän arjesta. 
b) Selvittäkää, keitä asui luostareissa? Miten he sitoutuivat elämään ja palvelemaan luostareissa?  Mitä tarkoitetaan luostarilupauksella? 
c) Selvittäkää, mitä eri tehtäviä luostarit hoitivat keskiajalla? 
 
4. Uskonpuhdistus ja ristiretket 
a) Selvittäkää, mitä eri uskontoja oli Euroopassa keskiajalla? Mitä tarkoitetaan luonnonuskonnoilla? Selvittäkää, mitä palvottiin ja miten? Keitä olivat muinaiset jumalat? 
b) Selvittäkää mitä tarkoitetaan uskonpuhdistuksella? Milloin se tehtiin? 
c) Entä mitä ristiretket olivat? Mistä eri syistä ristiretkille lähdettiin? Milloin niitä tehtiin? Minne ne suuntautuivat?