keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

 

Työstäkää tehtävien pohjalta julkaisu, jonka avulla esittelette luokassa tiedonhaun ja keskustelujenne tuloksia. Merkitkää näkyviin kaikki käyttämänne lähdemateriaalit.
 
1. Sodankäynti ja puolustaminen
a) Mistä syistä sotia käytiin keskiajalla?
b) Keskustelkaa elokuvan pohjalta millaista oli keskiaikainen sodankäynti. Ketkä sotivat ja millaisin asein ja varustein?
c) Miten kylät ja kaupungit rakennettiin keskiajalla? Millaisia materiaaleja käytettiin? Millaisille paikoille ne rakennettiin? Miten niiden puolustus hoidettiin? Miten puolustaminen otettiin huomioon linnoja rakennettaessa? 
d) Keitä linnoissa asui? Mitä töitä niissä tehtiin? 
 
2. Arn ja Saladin 
a) Millainen taistelija Temppeliritari Arn oli? Mitkä olivat hänen vahvuuksiaan? 
b) Miten Arn de Gothia ja Saladin tapasivat ensi kerran? Muistelkaa Arnin ja Saladinin keskusteluita autiomaassa. Miten Arn hyödynsi niitä sodankäynnissä? Vertailkaa Arnin ja Saladinin armeijoita ja sodankäyntiä. 
c) Saraseenien johtaja Saladin on historiallinen henkilö. Etsikää tietoa hänestä. 
 
3. Sota ennen ja nyt 
a) Vertailkaa keskiaikaista sodankäyntiä nykyaikaiseen sodankäyntiin. 
b) Mistä syistä ihmiset sotivat? Pohtikaa sodan vaikutuksia siviileihin. Miettikää esimerkkejä vaikutuksista, joita sodalla voi olla lähiympäristöön tai maailmanlaajuisesti. 
c) Keskustelkaa sotakertomuksista ja niiden uutisoinnista ennen ja nyt. 
 
4. Hiilipiirustuksia ja stuntteja 
a) Tarkastelkaa keskiaikaista rakentamista, kuten linnoja ja niiden rakennustyylejä. Kuvittakaa hiilipiirustuksena linna torneineen, muureineen ja portteineen. Varatkaa työtä varten iso voimapaperiarkki. 
b) Stuntit toimivat elokuvissa sijaisnäyttelijöinä, jotka korvaavat näyttelijät erityisiä taitoja vaativissa kohtauksissa. Selvittäkää stunttien erityistaitoja ja -tehtäviä. Miten heitä koulutetaan? Missä ja millaisissa elokuvissa heitä käytetään?