keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

a) Mitä tarkoitetaan klassikolla? Mitä klassikoita tiedätte? Kirjoja, elokuvia, taideteoksia… Nykysuomen sanakirja määrittelee klassikon alansa mestariksi, tunnustetuksi, pysyväarvoiseksi tai klassiseksi vakiintuneeksi (taide)teokseksi.

b) Pohtikaa mikä tekee kirjasta tai elokuvasta klassikon. Millä perusteella Lassie-elokuvaa voisi pitää klassikkona? Keskustelkaa miksi klassikoita on hyvä tuntea. On mielenkiintoista tarkastella teoksia, joita monet ihmiset pitävät arvossaan. Monet sitaatit ja sanonnat ovat peräisin klassikkoteoksista. Mitä sellaisia tiedätte?

c) Keskustelkaa vanhempienne ja isovanhempienne kanssa Lassie-elokuvasta ja -kirjoista. Muistavatko he lukeneensa tai nähneensä niitä? Pyytäkää heitä kertomaan millaisia muistoja heille liittyy Lassieen.

d) Haastatelkaa eri-ikäisiä ihmisiä: pyytäkää heitä kertomaan lempikirjoistaan ennen ja nyt. Kyselkää myös lempielokuvista ennen ja nyt. Keksikää yhdessä haastattelukysymyksiä. Verratkaa haastatteluaineistoja. Minkälaisista kirjoista haastateltavat pitävät? Onko sama kirja monien mielikirja? Luetaanko nykyään samoja kirjoja kuin ennen? Pohtikaa mitkä haastatteluissa esiin nousseista kirjoista täyttävät klassikon tunnuspiirteet.

Elokuva-arvostelu

a) Etsikää eri lehdistä elokuva-arvosteluita. Jos olette nähneet elokuvan, niin oletteko samaa mieltä kuin arvostelija? Tutkikaa millaisia tapoja arvostelijoilla on pisteyttää elokuva. Minkälaisiin asioihin arvostelija kiinnittää huomioita? Keskustelkaa siitä, voiko arvostelu vaikuttaa elokuvan suosioon houkutella tai karkottaa katsojia?

b) Kirjoittakaa Lassiesta elokuva-arvostelu. Sopikaa yhteinen julkaisupaikka tai valitkaa jokaiselle oma lehti, johon arvostelu kirjoitetaan. Näin kirjoitat elokuva-arvostelun Tehtävänäsi on kirjoittaa arvostelu sovitusta elokuvasta. Elokuva-arvostelu on sekä tietoa että mielipiteitä välittävä teksti: siinä esitellään elokuvaa ja sen taustoja sekä arvioidaan sitä. Lähtökohtana on, ettei lukija tunne arvosteltavaa elokuvaa. 

  • Anna elokuvan perustiedot. (Elokuvasta on tapana kertoa nimen lisäksi ainakin ohjaaja, valmistumisvuosi ja -maa.) 
  • Esittele elokuvaa niin paljon, että arvosteluasi on mahdollista seurata ja ymmärtää elokuvaa katsomatta. Kaikkia juonenkäänteitä ja ristiriitojen ratkaisuja ei silti pidä kertoa – lukijasi saattaa haluta nähdä elokuvan itsekin.
  • Arvostelua pitää koossa jokin perusajatus, jonka kirjoittaja haluaa lukijalle välittää. Se voi olla esimerkiksi elokuvasta tehty tulkinta tai oma näkemys elokuvan onnistumisesta. Aloitus on kiinnostusta herättävä, lopetus harkittu. Faktat ja arviointi lomittuvat – mielipidettä ei kirjoiteta omaksi yksittäiseksi kappaleekseen tekstin loppuun.
  • Perustele näkemyksesi elokuvasta monipuolisesti ja havainnollisesti, siis poimi elokuvasta perustelut näkemyksellesi.
  • Valitse sisällön painotukset ja näkökulma sekä tekstin sävy julkaisupaikan ja lukijakunnan mukaan. Voit kirjoittaa maltillisesti tai kärkevästi, rempseästi tai asiallisesti, humoristisesti tai totisesti jne. Sävy syntyy mm. sanavalinnoista, vastakkainasetteluista, lauseiden ja kappaleiden rakenteista.
  • Otsikoi arvostelusi nasevasti. Voit halutessasi käyttää täsmentävää alaotsikkoa.

Tyypillisiä elokuva-arvostelun aineksia ovat esimerkiksi elokuvan valmistumisvaiheet (idean syntyminen, lähtökohtana olevat teokset jne.), tekijöiden taustat (ohjaajan ja näyttelijöiden aikaisemmat tekemiset yms.), elokuvan aiheen ja juonen esittely, elokuvan tulkinta: mistä elokuva perimmältään puhuu, elokuvan sijoittaminen johonkin lajiin ja elokuvan historiaan, toteutuksen esittely ja arviointi (lavastus, puvustus, leikkaus, ohjaus jne.), roolisuoritusten arviointi. 

Elokuva-arvostelun ohjeet on laatinut Minna Hautaniemi