keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

“Come out; come out, wherever you are!” – Att komma ut

Harvey Milk tänkte sig att ökad synlighet för homosexuella skulle vara lösningen på många problem; ju fler personer som "kom ut ur garderoben", desto snabbare skulle attityderna förändras. Milk konstaterade: "om en kula ska genomborra min skalle, må den då också förstöra dörrarna på alla skåp". I filmen finns en scen där Harvey förutsätter att hela hans närmsta krets ska komma ut. Han ber en av sina medarbetare att inför alla andra ringa sin familj och komma ut, men går sedan med på ett privat telefonsamtal.

a) Diskutera, huruvida det går att kräva att någon ska komma ut? Helgar ändamålet medlen? Vad skulle ske, om alla Finlands homo- och bisexuella skulle komma ut ur garderoben? Vilka följder skulle en sådan ökad synlighet få? Vilka följder kan det ha för den enskilda individen att komma ut "till vilket pris som helst"?

b) Media har i viss mån ägnat sig åt det motsatta, att "hålla kvar personer i garderoben", genom att aktivt försöka hålla enskilda personers sexuella läggning dold. I Finland försökte Jari Sillanpää komma ut genast han blev kändis, men media "släppte inte ut" honom förrän efter ett tiotal år. Varför tror du att detta sker? Vad kan någon vilja uppnå med att hålla kvar någon i garderoben?

c) I Finland är det väldigt få politiker som kommit ut ur garderoben och lever öppet som homosexuella. Riksdagsledamot Oras Tynkkynen är en av de första "öppet homosexuella" – eller vad man på finska kallar för "julkihomo" – i riksdagen. Vad innebär egentligen ett sådant uttryck? Varför talar man inte om "julkihetero" eller "öppet heterosexuella"?