keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Proposition 6, proposition 8 och extern adoption

Proposition 6 spelar en central roll i filmens handling. Lagförslagets syfte är att förbjuda personer som hör till sexuella minoriteter att arbeta i skolor. I filmen förekommer många olika argument för och emot lagförslaget.

Ordna en debatt i klassen om de frågor som är listade nedan. Debatten kan ordnas som pardiskussioner, där en tredje person fungerar som observatör. Observatören antecknar bland annat, vilka slags argument debattörerna använder (till exempel religiösa, moraliska, vetenskapliga eller människorättsliga). Efter varje debatt byter eleverna roller så att alla i tur och ordning får försvara och motsätta sig HBTI-personers rättigheter samt fungera som observatör. Kom ihåg att påminna eleverna om debattreglerna; man bör uppträda värdigt och lyssna på motpartens argument även om man inte godkänner dem.

a) I Polen och Ryssland har under de senaste åren föreslagits förbud som motsvarar innehållet i Proposition 6 (dessa förslag har ändå inte förverkligats i lagstiftningen). En debattör är för att sådana förbud ska bli lagstadgade, den andra motsätter sig tanken.

b) I Kalifornien ordnades i samband med presidentvalet 2008 en folkomröstning om en annan fråga beträffande sexuella minoriteters rättigheter, nämligen Proposition 8. Den gången gällde ärendet samkönade pars rätt att gifta sig, vilken enligt folkomröstningens resultat förkastades. En av debattörerna förespråkar könsneutrala äktenskap (som tillåter människor att gifta sig oavsett partnerns kön), den andra är emot.

c) Inom kort kommer de politiska partierna i Finland sannolikt att tvingas ta ställning till bland annat samkönade pars rätt till extern adoption, alltså huruvida par av samma kön ska ha rätt att prövas som adoptivföräldrar till barn som inte är någondera partens biologiskt egna. En av debattörerna talar för rätten till extern adoption, den andra talar emot.