keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Fördomar och föreställningar

a) Förhandsuppgift. Fundera i klassen på vilka föreställningar som finns om homosexuella. Läraren kan dela upp tavlan i två delar och markera den ena halvan med ett plustecken och den andra med ett minustecken. På plussidan får eleverna skriva alla de positiva ord eller föreställningar de kommer att tänka på när det gäller homosexualitet. På minussidan skrivs alla negativa saker.

Därefter diskuteras de föreställningar som finns kring temat. Finns det fler ord på minussidan än på plussidan. Vad kan det i så fall bero på? Varifrån kommer dessa föreställningar? Hur syns det eventuella överflödet av negativa föreställningar i skolan? Hur kan det påverka de homosexuella ungdomarna? Härstammar någon av dem i historiska uppfattningar om homosexualitet: sjukdomsstämpeln, kriminaliseringen eller tankar om synd? Hur är det med de positiva förhandsuppfattningarna om homosexuella? Är positiva förhandsuppfattningar helt ofarliga?

b) Efter filmen. Upprepa den föregående uppgiften. Har filmen gett upphov till förändringar i föreställningarna om homosexuella och homosexualitet? På vilket sätt? Vilka nya tankar väcktes?

Fundera tillsammans vilka olika stereotypa uppfattningar som finns om homosexuella män och om homosexuella kvinnor? Motsvarar bögarna i filmen dessa stereotypa beskrivningar?