keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Milstolpar för sexuella minoriteter i Finland

Bekanta er med den nedanstående listan med de viktigaste händelserna och ändringarna i lagstiftningen när det gäller HBTI-personer i Finland. Klassens elever kan också delas i par, så att varje par får som uppgift att bekanta sig med en enskild förändring och redogöra för den för de övriga. (I slutet av studiematerialet finns även länkar med mer information). Vad handlar förändringarna om? Vilka konsekvenser har de medfört? Fundera över samhällsutvecklingen i ett större perspektiv. Vilken samhällsutveckling är det som har möjliggjort dessa förändringar?

 

1894              Lagen om kriminalisering av homosexuella handlingar både mellan kvinnor och män träder i kraft

 

1971              Kriminaliseringen av homosexuella handlingar avlägsnas från strafflagen

 

1971              Skyddsåldersgränsen höjs för homosexuella förhållanden

 

1971              Uppmaningsförbudet träder i kraft

 

1974              Sexuellt likaberättigande (Seta rf) grundas

 

1981              Socialstyrelsen avlägsnar homosexualitet från klassifikationen för sjukdomar och hälsoproblem

 

1999              Uppmaningsförbudet upphävs. Offentlig uppmaning till otukt mellan personer av samma kön är inte längre straffbart.

 

1999              Skyddsåldersgränserna för heterosexuellt och homosexuellt könsumgänge likställs.

 

2000              Den nya grundlagen träder i kraft. Lagens kapitel om grundläggande fri- och rättigheter nämner likhet inför lagen samt ett allmänt förbud mot diskriminering (Grundlagen 2:6 §).

 

2001              Den nya arbetsavtalslagen förbjuder explicit diskriminering på grund av sexuell läggning

 

2002              Registrering av partnerskap för samkönade par blir möjlig

 

2003              Translagen (Lag om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet) träder i kraft. I samband med detta upphävs kastreringslagen.

 

2004              Lagen om likabehandling träder i kraft. Lagen förbjuder diskriminering och förpliktigar myndigheter att främja likabehandling.

 

2007              Lagen om assisterad befruktning tillåter vård även för ogifta kvinnor och kvinnopar.

 

2007              Rätten till föräldrapenning utvidgas så att även en social förälder som lever i registrerat partnerskap och bor tillsammans med den juridiska föräldern och barnet berättigas till föräldrapenningsperiod (Sjukförsäkringslagen).

 

2009              Beredning av regeringsproposition om ändring av lagen om registrerat partnerskap, så att intern adoption möjliggörs för par av samma kön.