keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

När en person hör till flera olika minoritetsgrupper samtidigt, kan hon löpa risk att råka ut för multipel diskriminering. I filmen medverkar en rullstolsburen kille som också hör till en sexuell minoritet. Vid sidan av Milks kampanjchef syns väldigt få kvinnor bland aktivisterna i filmen.

a) Varför tror du att det är så få kvinnor som medverkar i filmen? Skulle berättelsen ha varit annorlunda om Harvey Milk och hans partner hade varit homosexuella kvinnor, och politikern Anita Bryant man?

b) På vilka andra sätt kan en person höra till flera minoriteter samtidigt? I vilka fall kan det, att man hör till en minoritet, leda till diskriminering (direkt, indirekt eller strukturell)? Finns det minoriteter som på något sätt kan anses privilegierade?

c) Att höra till en minoritet kan också vara en resurs för individen. När kan minoritetsställning vara en sannolik tillgång? På vilket sätt kan homo- eller bisexualitet var en rikedom för unga personer?

d) Varje människa har flera lager av identiteter – ingen är enbart finländsk, enbart rörelsehindrad eller enbart bisexuell. Fundera över på vilka sätt du själv hör till majoriteten och på vilka sätt du hör till en minoritet. Vilka identiteter är det lätt att tala om och vara öppen med, vilka känns svårare? Kan du välja att hemlighålla din eventuella minoritetsställning eller majoritetsställning? I vilka sammanhang?