keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Perspektiv på medborgarinflytande

Bland de finländska medborgarorganisationerna för sexuella minoriteter och könsminoriteter har Seta rf varit den mest inflytelserika från grundandet 1974 ända fram till idag.

Bekanta dig med Setas historia på 1970-talet (på finska).

Du kan också bekanta dig med Setas historia via en av de grundande medlemmarnas, Jussi Nissinens, egna minnen.

På webutställningen Sateenkaari-Suomi finns också en beskrivning av 1970-talets händelser i Finland:

Vad har dessa beskrivningar gemensamt med den tidsbeskrivning som finns i filmen? Vilka är de största skillnaderna? Vad kan de bero på? Hur har situationen i Finland förändrats från 1970-talet fram till idag?

I filmen handlar utövandet av medborgarinflytande i huvudsak om att "ställa sig på barrikaderna". Hur har sätten att påverka förändrats i och med uppkomsten av informationssamhället? Vilka påverkningskanaler skulle du själv välja för att driva en fråga som du själv upplever som viktig?