keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
1. Keskustelkaa elokuvan herättämistä ajatuksista ja tunteista ensin pienissä ryhmissä, kirjatkaa ylös esiin nousevia asioita. Kootkaa ryhmien kommentteja lopuksi yhteen ja miettikää mistä elokuvan herättämät reaktiot johtuvat.
 
2. Tutustukaa elokuvan ruotsinkieliseen oppimateriaaliin Svenska Filminstitutetin sivuilla. Keskustelkaa millaisen kuvan se elokuvasta antaa ja onko siitä apua elokuvan rankkojen teemojen käsittelyyn. Ruotsintunnin yhteydessä oppilaat voivat kirjoittaa elokuvasta lyhyen arvostelun tai kommentin ruotsiksi.
 
3. Muistelkaa mitä muita ruotsalaisia nuortenelokuvia olette nähneet. Verratkaa Sano että rakastat mua -elokuvaa niihin: onko teemoissa ja käsittelytavoissa yhtäläisyyksiä tai eroja? Pohtikaa mitä yhtymäkohtia ruotsalaisissa nuorisokuvauksissa on suomalaisten nuorten arkeen ja toisaalta suomalaisiin ja amerikkalaisiin nuortenelokuviin, kumpiin on helpompi samastua? Millainen nuorten elokuva puhuttelee teitä eniten? Mikä elokuva on tarjonnut eniten samastumiskokemuksia ja ajattelemisen aihetta? Nimetkää jokainen yksi itsellenne tärkeä nuorten elämää kuvaava elokuva.
 
Monet ruotsalaiset nuorten maailmaa kuvaavat elokuvat, kuten Fucking Åmål, Lilja 4ever ja Hip hei hutsu! käsittelevät osittain samoja teemoja koulumaailman julmuudesta itsetunto-ongelmiin, rakkaudesta ja seksuaalisuudesta suhteista vanhempiin ja itsenäistymiseen. Myös realistisilta kerrontatavoiltaan elokuvat muistuttavat toisiaan.