keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Mediakulttuurin ja arkipäivän pornoistuminen

1. Pohtikaa mitä käsitteellä "pornoistuminen" tarkoitetaan ja miten se näkyy esimerkiksi populaarikulttuurissa, mainonnassa Miettikää millainen kuva seksuaalisuudesta on Fatoun, muiden tyttöjen sekä poikien käytöksen taustalla? 
 
2. Miettikää mitkä ulkoiset asiat vaikuttavat Fatoun käsitykseen seksuaalisuudesta sekä hänen omasta ulkonäöstään ja ruumiillisuudestaan? 
 
3. Jakakaa luokka tyttöihin ja poikiin ja keskustelkaa millä tavoin ”pornoistunut” yhteiskunta vaikuttaa toisaalta tyttöjen ja toisaalta poikien elämään ja millaisia paineita se asettaa. Tytöt voivat yrittää samastua poikien rooliin ja pojat tyttöjen.
 
Tutkijat ovat käyttäneet sanaa ”pornoistuminen” kuvatessaan nykykulttuurin yliseksualisoitumista tai television erotisoitumisesta. Pornolla ei siis tässä tapauksessa tarkoiteta omaa lajityyppiä vaan tiettynä tyylinä ja esitystapana, joka näkyy kaikessa mediakulttuurissa, kuten vaikkapa musiikkivideoissa. Elokuvassa populaarikulttuurin pornoistuminen vaikuttaa Fatounkin omakuvan taustalla hänen ihaillessaan MTV:llä keimailevia pornahtavia poptähtiä. Leena Virtanen korostaa juuri tätä elokuvan puolta otsikoidessaan elokuva-arvostelunsa nimellä Pornotykityksen nuoret uhrit (HS, Nyt-liite).
 
Lotta Viinikka kirjoittaa artikkelissaan "Feministiasialla" tasa-arvon kehittymisestä ja yhteiskunnan pornoistumisesta: ”Naisiin kohdistuva väkivalta ei ole vähentynyt. Prostituutio, seksiteollisuus ja niihin liittyvä naiskauppa ovat lisääntyneet 1990-luvulta lähtien. Tiedotusvälineiden naiskuva on ollut feministien huomion kohteena jo kolmisenkymmentä vuotta. Mediassa ja mainonnassa nainen on usein kärjistetyn perinteisessä tai seksuaalisessa roolissa. Uutiskuvissa nainen on tyypillisesti ollut äiti tai onnettomuuden uhri siinä missä mies on aktiivinen toimija. 1980-luvulta lähtien naiset ovat päässeet perinteisten roolien lisäksi useammin esiin muun muassa johtajina ja asiantuntijoina. Mikään ei kuitenkaan takaa, että kehitys kulkee myönteiseen suuntaan. Nykyään mainonta saa yhä enemmän vaikutteita pornografiasta ja media nostaa pornotähtiä menestyvän naisen esimerkeiksi. Pornon lähtökohta on miehen seksuaalisten tarpeiden tyydyttäminen jonka välineenä nainen toimiin. Pornon muuttuessa arkipäiväiseksi tämä vääristynyt ja epätasa-arvoinen kuva seksuaalisuudesta alkaa tuntua ihmisistä luonnolliselta.” Katju Aro taas toteaa artikkelissaan Ken on heistä kaikkein kaunein?: ” Kärjistäen voisi sanoa, että pornokuvasto opettaa meille kaiken seksuaalisuudesta ja mainoskuvasto kauneudesta.” Usein myös mainoskuvaston kuvakieli poimitaan pornofilmeistä. 
 
Nykykulttuurin pornoistumisesta ja pornon vaikutuksesta arjessa voi lukea lisää kirjasta Jokapäiväinen pornomme. Media, seksuaalisuus ja populaarikulttuuri. 2005 Toimittaneet Kaarina Nikunen, Susanna Paasonen & Laura Saarenmaa. Tampere: Vastapaino.