keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Millaista on tyttöjen välinen ystävyys?

Elokuvan päähenkilö on nuori nainen ja hänen kauttaan ruotsalaisten teini-ikäisten maailma ja kouluelämä nähdään tytön silmin. Tyttöjen keskinäiset välit ovat elokuvassa keskeisellä sijalla. 
 
1. Miten elokuvassa kuvataan tyttöjen väliset suhteet? Analysoikaa elokuvassa kuvattua koulumaailman ihmissuhdeverkostoa. Millaisia rooleja tytöille on tarjolla ja miten he suhtautuvat toisiinsa? Millaiset asiat ovat menestyksen merkkejä nuorille?
 
Linda Skugge kirjoittaa artikkelissaan Niin kutsutut ystäväni: ”on niin väärin, että nuorelle naiselle on voitto, kun hänen kaverinsa kompastuu koulun portaissa ja nolaa itsensä. Miksi nuoren naisen pitää tuntea onnea, kun hänen kaverinsa epäonnistuu? Kaikki energiani kului siihen että ajattelin omista kavereistani kaikenlaista ilkeää. Olen heittänyt hukkaan todella monta vuotta, kun olen karsastanut muita tyttöjä, eikä se varmasti vahvistanut itsetuntoani. Eivät tytöt synny vehkeilijöiksi, sillä se ei todellakaan ole luonnollista. Kulttuuriimme kuuluu, että tytöt muka riitelevät ja kilpailevat keskenään. Olemme kaikki omaksuneet tämän meille syötetyn myytin. (…) Tytöt oppivat kilpailemaan keskenään – pojista.” Tämä kilpailuasetelma tyttöjen välillä ilmenee hyvin myös elokuvassa, huoraksi leimaaminen ja kaveripiirin ulkopuolelle sulkeminen ovat vallankäytön välineitä tyttöjen kesken. 
 
2. Luokassa voitaisiin keskustella omassa koulussa tapahtuvasta oppilaiden välisestä kilpailusta ja valtapelistä ja mitkä ovat tyttöjen ja poikien roolit siinä. Oppilaat voivat myös nimettömästi kirjoittaa omista kokemuksistaan. Miettikää yhdessä miten koulun ilmapiiriä voitaisiin muuttaa vähemmän kilpailuhenkiseksi ja kannustavammaksi sekä turvallisemmaksi kaikille. Jokainen voisi myös keksiä yhden asian miten voisi vaikuttaa omalta osaltaan, tämänkin voi tehdä nimettömänä kirjoittamalla.
 
Kirjallisuutta:
  • Letit liehumaan. Tyttökulttuuri murroksessa. 1992. Toimittaneet Sari Näre ja Jaana Lähteenmaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  (Kokoelma tyttötutkimusartikkeleita, joissa tarkastellaan tytön kasvamista naiseksi sekä hänen itsensä että yhteiskunnan asettamien ehtojen näkökulmasta.)
  • Pilluparvi. 2003. Toimittaneet Linda Skugge, Belinda Olsson, Brita Zilg. Helsinki: Like (Ruotsalaisten naisten kirjoittamia tekstejä naiseudesta ja tyttöydestä täydennettynä suomalaisella näkökulmalla.)
  • Mistä on huonot tytöt tehty? Saarikoski, Helena 2001. Helsinki:Tammi. (Suomalaisten tyttöjen ja naisten omiin kertomuksiin perustuva tutkimus naisen maineen merkityksestä, huorittelusta ja leimaamisesta.)