keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Hyvät tavat ja kohteliaisuus työpaikalla

Seuraava teksti on lainattu sivulta www.tyoturva.fi  kohdasta työyhteisön kehittäminen:
"Vähättely, sivuuttaminen, eristäminen, henkilön yksilöllisten ominaisuuksien tai luonteenpiirteiden arvostelu, mustamaalaaminen, uhkailu, työnjohtovallan ylittäminen, nöyryyttävä käskyttäminen, epätasapuolinen kohtelu.. Ilmiöllä on monta nimeä. Arkikielessä puhutaan työpaikkakiusaamisesta ja työlainsäädännössä häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta sekä työsyrjinnästä. Huolimatta siitä mitä nimeä ilmiöstä käytetään, tarkoitetaan sillä kohtelua ja käyttäytymistä, joka haittaa työn turvallista, terveellistä ja tuottavaa tekemistä."

EU-tason työmarkkinajärjestöt ovat tehneet häirintää ja väkivaltaa työpaikalla koskevan puitesopimuksen. Sopimuksen avulla pyritään kiinnittämään EU:n jäsenmaiden toimijoiden huomiota sellaisiin työpaikalla esiintyviin ongelmiin kuten työpaikkakiusaamiseen, seksuaaliseen häirintään ja fyysiseen väkivaltaan. Sopimuksessa tuomitaan häirinnän ja väkivallan kaikki muodot ja vahvistetaan työnantajan velvollisuus suojata työntekijöitä niiltä. Eurooppalaisia yrityksiä kehotetaan soveltamaan nollatoleranssia tällaiseen käytökseen sekä vahvistamaan menettelyt, joita noudatetaan, jos häirintää ja väkivaltaa esiintyy. Työpaikalla on keinoja ennaltaehkäisyyn sekä keinoja tilanteiden selvittämiseen ja puuttumiseen. Myös tukea on saatavilla.

Pohdittavaksi:
1.    Luetelkaa, mitä kaikkia yllämainitun tekstin epäasiallisen kohtelun muotoja esiintyi elokuvassa.
2.    Varasto-elokuvassa epäasiallinen ja karski puhetyyli näytti olevan enemmän tapa kuin poikkeus. Pohtikaa, mitä hyötyä ja haittoja tällaisesta vuorovaikutustavasta on työyhteisölle? Mitä epäasiallinen puhetyyli kertoo käyttäjästään? Voisiko/pitäisikö puhetyyliä muuttaa asiallisemmaksi?
3.    Oletko itse kohdannut epäasiallista käytöstä opiskeluryhmässäsi tai työyhteisössä? Mitä tunteita se on sinussa herättänyt? Miten olet vastannut/reagoinut tällaiseen kohteluun?