keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Työ ei ole kuitenkaan pelkästään haitallisesti kuormittavaa, vaan työssä on myös myönteisiä piirteitä eli voimavaroja. Työn voimavarojen tunnistaminen auttaa stressin hallinnassa ja antaa puhtia työpäiviin. Työhyvinvointi, työn imu ja flow nostattaa esiin onnistumisen tunteita työssä ja lieventää työn kuormittavuuden vaikutuksia. Esimerkiksi mielekäs työ ja hyvä työyhteisön henki ja työssä solmitut ihmissuhteet vaikuttavat jopa työssä jatkamiseen ja työurien pidentämiseen.

Työhyvinvointi on kokonaisuus, jossa yhdistyvät työ, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa.

Työn imu kuvaa myönteistä ja suhteellisen pysyvää tilaa, johon liittyvät muun muassa tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen. Hyvässä työssä ja työyhteisössä työn voimavarat tyydyttävät inhimillisiä perustarpeita ja synnyttävät sitä kautta työn imua. Tutkimusten mukaan työn imua kokevalla todennäköisemmin on myönteiset asenteet työtä ja työpaikkaa kohtaan, vähemmän halua vaihtaa työpaikkaa, vapaaehtoisuutta kehittää asioita työpaikalla, hyvä ja tuloksellinen työn suorittaminen, motivaatio oppimiseen sekä aloitteellisuuteen ja parhaansa antamiseen työssä.

Flow-tila syntyy puolestaan, kun ihmisten taidot vastaavat heille syntyviä haasteita. Se tarkoittaa valtavaa keskittymistä mieluisaan työhön ja sitä seuraavaa harmonian, eheyden ja mielihyvän tunnetta.
Lähde: Työturvallisuuskeskus


Keskusteltavaksi pareittain tai pienryhmässä:
1.    Minkälaisia iloa ja mielihyvää tuottavia tekijöitä löydät maalikaupan työntekijöiden työtehtävistä tai työyhteisöstä?
2.    Minkälaiset tekijät tuottavat sinulle mielihyvää ja iloa työssä? Liittyvätkö iloa tuottavat tekijät työtehtäviin vai työkavereihin?
3.    Miten voit lisätä omassa opiskeluryhmässäsi tai työyhteisössäsi työn iloa ja työhyvinvointia?