keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
  • "Rehellisyys maan perii", kuuluu vanha suomalainen sanonta. Mitä sananparrella oikeastaan tarkoitetaan? Mikä maa oikeastaan peritään?
  • Rehellisyydellä, tai pikemminkin epärehellisyydellä, on elokuvan kerronnan kohdalla suuri rooli. Miksi elokuvan hahmot sortuivat usein epärehellisiin keinoihin? Miten miesten ja naisten epärehellisyys esitettiin erilaiseksi?  Entäpä miten työntekijän ja työnantajan epärehellisyys?  Auttoivatko epärehelliset keinot lopulta saavuttamaan lopulta sitä mitä haluttiin?

Tehtäväehdotus: sanontojen pohdintaa
Pohdi elokuvassa esiintyneitä teemoja ja tarinaa perinteisten sanontojen kautta. Millaisia näkökulmia ne antavat elokuvan kohtauksiin, tilanteisiin ja tapahtumiin? Ovatko vanhat sanonnat edelleen toimivia? Mistä sananparret ovat saaneet alkunsa ja mikä niiden merkitys on tai on ollut? Mitä muita ”vanhan kansan viisauksia” muistat? Keksi itse sanonta, joka voisi liittyä Varasto-elokuvan teemoihin.

Pata kattilaa soimaa, musta kylki kummallakin.
Oppia ikä kaikki.
Se joka kuuseen kurkottaa katajaan kapsahtaa.
Yksi mätä omena pilaa koko korin.
Ei nimi miestä pahenna, ellei mies nimeä.
Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.
Aika parantaa haavat.
Niin makaa kuin petaa.
Oma maa mansikka, muu maa mustikka.
Tyhjä säkki ei pystyssä pysy.
Rohkea rokan syö.
Ei savua ilman tulta.
Kätketyllä kullalla ei ole hintaa.
Minkä taaksensa jättää, sen edestään löytää.