keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Olemiseni tilat, elämiseni paikat

Ranskalainen filosofi Henri Lefebvre (1901 – 1991) on yksi merkittävimmistä tilan teoreetikoista. Hänen mukaansa tila on ominaisuuksiltaan yhtälailla fyysistä kuin sosiaalista. Ihmiset elävät tiloissa, ne muokkaavat heitä, mutta myös ihmiset muokkaavat niitä tiloja, joissa olevat, elävät ja työskentelevät. Jotkut tilat mahdollistavat tietynlaista kanssakäyntiä ja toisenlaiset saattavat sitä myös estää. Lefebvre on myös sitä mieltä, että yhteiskunnan muuttaminen on mahdollista muuttamalla niitä tiloja, jossa ihmiset kulloinkin ovat.

  • Mitä tarkoitetaan tilalla? Entäpä paikalla? Onko näillä kahdella asialla eroa?
  • Arkipuheessa saatamme puhua tilasta niin sanan konkreettisessa kuin sen hieman abstraktimmassa merkityksessä. Puhutaan esim. tilasuunnittelusta, tilataiteesta tai tilavuudesta fyysisenä ominaisuudesta, mutta myös mielentilasta tai tilapäivityksestä Facebookiin, jotka kenties ovat hieman erilaisempia käsitteitä kuin edellä mainitut. Tuleeko tila -sanan käytöstä muita esimerkkejä mieleen?
  • Paikka on ikään kuin fyysisesti sijaintia määriteltävä piste: joku tai jokin on paikallaan, omalla sijallaan. ”Tää on mun paikka!”, saattaa joku sanoa, jos pyrkii istumaan väärään tuoliin. Toisaalta voidaan todeta jonkin asian olevan paikallaan. Tuleeko sanasta ’paikka’ joitain muita esimerkkejä mieleen?
  • Muistele katsomiskokemustasi. Millaisia tiloja tai paikkoja elokuvasta muistat? Mitä ajattelet elokuvan nimestä? Mikä merkitys varastolla on elokuvan juonen ja henkilöhahmon elämän kannalta? Millaisena kuvattiin varastossa työskentelemistä ja siellä olemista? Millaista kanssakäyntiä se mahdollisti ja millaista se esti tai teki hankalaksi? Mitä muita paikkoja tai tiloja elokuvassa esiintyi? Mikä oli niiden merkitys elokuvan henkilöhahmojen kannalta? Millaista yhdessäolo oli esim. itse varastotilassa, lastauslaiturilla, taukohuoneessa tai asiakaspalvelussa?

Keskustelkaa myös esimerkiksi tällaisista kysymyksistä:
–    Millainen ihminen on kotonaan, työ- tai opiskelupaikallaan? Onko ihminen erilainen eri tiloissa tai paikoissa? Miksi? Millainen olet itse kotona, koulussa tai harrastuksesi parissa?
–    Millaisissa tiloissa itse elät tai vietät aikaasi? Mikä on lempipaikkasi? Miltä siellä näyttää? Miltä siellä tuoksuu? Miltä se tuntuu?  Oletko merkinnyt, sisustanut tai koristanut omaa paikkaasi tai tilaasi, esimerkiksi huonettasi jollain erityisellä tavalla? Oletko ripustanut jotain seinillesi? Mitä ja miksi olet niin tehnyt? Muista, että lempipaikan tai tilan ei välttämättä tarvitse olla sisällä!
–    Millainen paikka tai tila lähiö on? Keitä siellä asuu ja miksi he asuvat siellä? Miten lähiöiden asukkaisiin suhtaudutaan?

Näkökulma lähiöön
Suomessa lähiörakentaminen käynnistyi asuntopulan siivittämänä 1950-luvulla. Lähiöt ymmärrettiin tuolloin ihanteellisiksi asuinalueiksi: niissä sai asua lähellä luontoa, tilavissa ja uudenaikaisissa asunnoissa, palvelutkin oli keskitetty läheisiin ostoskeskuksiin.  1970-luvun tienoilla suhtautuminen alkoi muuttua: lähiöt alettiin käsittää sosiaalisten ongelmien pesäkkeiksi, joita määrittivät alhaiset koulutus- ja tulotasot, työttömyys, alkoholismi, sopeutumattomuus muuhun yhteiskuntaan yms.

  • Miten lähiöistä puhutaan tänä päivänä? Ovatko ne kaikki samanlaisia? Mitä huonoja ja hyviä puolia lähiössä asumisessa voisi mielestäsi olla? Missä muualla voi asua kuin lähiössä? Pohdi omia kokemuksiasi lähiöistä ja asumisesta yleensä: millainen on hyvä paikka elää ja olla, miksi?

Tehtäväehdotus: tilasta taidetta
Mieti itsellesi tärkeitä paikkoja tai tiloja. Ota esimerkiksi digi- tai kännykkäkameralla joitakin kuvia niistä. Koeta miettiä joitakin yksityiskohtia, jotka ovat sinulle erityisen tärkeitä: esim. tiettyjä värejä, muotoja tai pintoja.
Tulosta hienoimmat kuvat ja muodosta niistä esim. kuvasarja, kollaasi tai kolmiulotteinen veistos. Voit halutessasi lisätä teokseesi esim. leikekuvia lehdistä, omia piirustuksia tai jopa pienen esineen ja muodostaa jonkinlaisen tarinan tai kertomuksen. Voit miettiä sitä, mitä lempitilassasi tehdään, miltä siellä tuoksuu/ kuulostaa tai miltä se tuntuu. Miltä tuoksu/tunne/ääni näyttää? Keksi tapa kuvata tunteitasi ja lisää niitä teokseen. Voit vaihtoehtoisesti laatia aiheesta mielikuvituksellisen kirjoitelman. Esittele taideteoksesi muille luokkasi oppilaille!

(Tehtävään voidaan luoda haastavuutta muuttamalla kohde esim. kauppakeskukseksi, kouluksi, aukioksi, toriksi, kirkoksi, skeittipuistoksi jne., ja miettimällä tilaa erityisesti käyttäjän tai eri käyttäjäryhmien näkökulmasta)