keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Elokuvassa Varasto käsiteltiin nyky-yhteiskunnan monimutkaisimpia ja kipeimpiä kysymyksiä, nimittäin työtä, sen tarjoamista, sen tekemistä ja sen puutetta. Työllisyystilanne on yhteiskunnan kannalta olennainen osatekijä: toimiva työmarkkinatilanne tuo maahan vaurautta, josta verotulojen avulla kanavoidaan rahaa erilaisten yhteiskunnallisten palveluiden pyörittämiseen. Toisaalta toimiva sosiaaliturva antaa myös monien kohdalla edellytyksen osallistua työmarkkinoihin.  Suomessa yhä useampi on vaarassa jäädä sosiaaliturvajärjestelmien ulkopuolelle, syrjäytyminen on valitettavan monelle arkipäivää.

  • Pohdi hetken millaisia ihmiskohtaloita Varastossa esiintyi suhteessa työelämään. Millainen hahmo rautakauppaketjun omistaja Kataja oli? Mitkä olivat hänen käsityksensä työstä ja vaurastumisesta? Entäpä varaston työntekijöiden, Ranisen ja Rouskun tai myyjä Karitan? Minkälaisia näkemyksiä ”vakioasiakas” Jylhäkorpi puolestaan esitti? Mistä heidän näkemyksensä johtuvat? Kuvittele, että elokuvan aikana järjestettäisiin eduskuntavaalit. Mitä puolueita kuvittelisit heidän äänestävän ja miksi?

Tehtäväehdotus: poliittista peliä
Eri poliittisilla puolueilla on erilaisia lähtökohtia työllisyyskysymyksen hahmottamiseen. Näkemyksiin kiinnittyy usein arvoja eli asioita, joita pidetään tärkeänä.  Myös työllisyystilanteen parantamiseen pyritään usein eri keinoin.

Tutustu eri puolueiden näkemyksiin työllisyydestä ja hyvinvoinnista. Voit tehdä sen opetusmateriaalin liitteen avulla, johon on koottu lähinnä vuoden 2011 vaaliohjelmista n. liuskan verran tekstiä.  Voitte työstää oppimaanne luokassa ryhmätyönä tai väittelynä. Ryhmätyötä varten voitte jakaa luokan ensin kuuteen: jokaiselle pienryhmälle voi antaa oman puolueen, joiden näkemyksiin tutustutaan tekstin kautta ja apukysymyksiä pohtien. Työskentelyn jälkeen voitte muodostaa uudet kuuden hengen ryhmät, jossa on edustajat jokaisesta puoluerastista. Opettakaa toisillenne keskeiset ajatukset mitä tulee tutustumaanne puolueen periaatteisiin ja linjauksiin.

Mahdollisia apukysymyksiä:
–    Tuntuiko teksti selkeältä vai hankalalta? Millaiseen tyyliin se oli kirjoitettu? Mikä tekstissä tuntui vetoavalta?
–    Millaisia työllisyyskysymyksiä tekstissä käsiteltiin? Miten työllisyys esitettiin liittyvän hyvinvointiin? Millaisin keinoin tulee parantaa työllisyyttä ja estää syrjäytymistä?
–    Millaisiin arvoihin väitteet perustuvat? Mitä asioita teksteissä pidettiin tärkeinä ja miksi?
–    Millaisia vastuukysymyksiä tekstissä käsiteltiin? Millainen ihmiskäsitys teksteissä on? Onko ihminen vastuussa kohtalostaan vai onko ihmisen kohtalo yhteiskunnan käsissä?  
–    Mitä mieltä olet itse puolueiden esittämistä näkemyksistä? Pohdi kysymyksiä myös Varastossa esitettyjen näkemysten kautta!