keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Tutustu työturvallisuuskeskuksen sivustoon.


Työn kuormitustekijät stressin aiheuttajina

Työssä kuormittumista aiheuttavat työn kuormitustekijät. Kaikilla työpaikoilla ilmenee kuormitustekijöitä – sekä fyysisiä että psykososiaalisia. Tavallisimpia työn fyysisiä kuormitustekijöitä ovat ruumiillisesti raskas työ, taakkojen käsittely, staattiset tai hankalat työasennot, jatkuva paikallaan istuminen, käsien voimankäyttö ja toistotyö. Fyysiset kuormitustekijät kuormittavat tuki- ja verenkiertoelimistöä. Ne ovat lisäksi yhteydessä työtapaturmiin ja työn psykososiaaliseen kuormittavuuteen.  

Henkistä kuormitusta, stressiä, aiheuttavat työn ominaisuudet voivat liittyä työmäärään, työyhteisöön, töiden organisointiin, työympäristöön tai työn sisältöön sekä organisaation toimintatapoihin ja johtamiseen. Usein haitallisesta stressistä puhuttaessa tarkoitetaan työn hektisyyttä, kiirettä ja aikapaineisiin ja liian suuriin haasteisiin liittyviä asioista. Myös alikuormittava työ, työ jossa on liian vähän haasteita suhteessa työntekijän kompetenssiin, voi olla haitallisesti kuormittavaa.
Lisätietoa Työturvallisuuskeskuksen sivulta.

1.    Keskustelkaa pareittain Varasto-elokuvan työntekijöistä. Millaista stressiä elokuvan henkilöillä esiintyy? Minkälaisia stressin hallinta keinoja heillä on?
2.    Keskustelkaa pareittain: Minkälaisissa tilanteissa olet tuntenut työstressiä? Minkälaisia selviytymiskeinoja sinulla on?
3.    Miten voit työntekijänä vaikuttaa työn kehittämiseen, jos työ aiheuttaa stressiä?