keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Benin maailma elokuvan keinoin

 

Tarkastelkaa elokuvan rakennetta ja visuaalista kerrontatapaa ensin pienryhmissä työstäen. Tehtävät kootaan ryhmien esitellessä huomioitaan ja pohdintojaan toisille. Purkakaa ryhmätyöt tässä esitetyssä järjestyksessä.
 
a) Jakautukaa pienryhmiin. Jokainen ryhmä saa paperilapulla (LIITE 2) jonkin elokuvan rakenteeseen liittyvän taustatiedon sekä kysymyksiä aihetta syventäen. Pienryhmät työstävät annetusta aiheesta kirjallisen ja mahdollisuuksien mukaan kuvallisen esityksen, jonka pohjalta ryhmä esittelee huomionsa luokalle.
 
b) Keskustelkaa yhdessä elokuvan juonesta. Miten elokuva alkoi? Kertokaa muutamin lausein millaisen tapahtumien sarjan elokuva 
kertoo? 
 
Juoni
Juonen avulla kerrotaan elokuvan tarina. Saman tarinan voi kertoa monen erilaisen juonen avulla. Juoni on toimintaa, tapahtumasarja, joka vie elokuvan alusta keskikohdan kautta loppuun.Juonen on oltava käsikirjoittajan mielessä koko ajan. Jokaisen lauseen olisi vietävä juonta eteenpäin. On suositeltavaa päästä juoneen kiinni mahdollisimman pian, jo heti alkusysäyksessä. Ympäristökuvausta (miljöö) ja roolihahmojen syventämistä voi sirotella juoneen yksityiskohtina pitkin matkaa.
(Lähde: www.elokuvantaju.fi)
 
c) Tarkastelkaa elokuvan käännekohtaa. (Lisätietoa liitteessä 2.) Pohtikaa yhdessä miten elokuvan käänne yllätti teidät? Vaikuttiko käänne siihen, 
millainen kokemus elokuvasta muodostui?Millainen tunnelma elokuvasta jäi? Miten tunnelma muuttui elokuvan käänteen jälkeen? Millä sanoilla kuvaisitte elokuvan ratkaisua? Miten te olisitte ratkaisseet Benin ongelman? Mikä ratkaisussa yllätti teidät?
 
d) Elokuvan kerronta etenee kronologisena Benin arjen kuvauksena, johon sekoittuu välähdyksenomaisia takautumia Benin omista 
lapsuuden muistikuvista sekä elokuvan keskeisten henkilöiden lyhyistä puheenvuoroista, jotka taustoittavat tai ikään kuin ennakoivat Benin tarinaa. Oman erikoisuutensa elokuvakerrontaan tuo tietokonepelin kuvamaailma ja sen tapa kommunikoida. (Lisää liitteessä 2.)
 
e) Tarkastelkaa elokuvan kuvakerrontaa. Miten ohjaaja rakentaa Benin sisäistä maailmaa ja mielentilaa kuvallisin keinoin? Millä keinoin aistien yliherkkyyttä tai ympäristön kaaottisuutta ja jäsentymättömyyttä kuvataan? (erikoislähikuvin, käsivarakameralla)