keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Benin perhe ja ihmissuhteet

 

a) Millainen perhe Benillä oli? Millainen suhde hänellä oli perheenjäseniinsä; äitiin, pikkuveljeen, isään?
 
b) Näkyikö Benin erilaisuus perheessä? Vaikuttiko se jollain tavoin perheen elämään? Miten Beniin tai hänen vanhempiinsa suhtauduttiin koulussa tai virkavallan taholla?Vammainen tai sairastunut lapsi perheessäVanhempien käsitys ja mielikuvat arjesta muuttuvat sairaan lapsen synnyttyä tai terveen 
lapsen vammauduttua. Varsinkin asioiden tärkeysjärjestys muuttuu. Useimmat vanhemmat ovat sitkeitä ja vahvoja ja sopeutuvat paremmin kuin kukaan olisi osannut odottaa. On kuitenkin tosiasia, että koko perhe joutuu kohtaamaan monia ongelmia ja kestämään suunnatonta ahdistusta.
Vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen hoitaminen vaatii paljon aikaa ja paneutumista. Vanhemmat voivat joutua jaksamisensa äärirajoille. Erityisen vaikea voi tilanne olla perheissä, joissa on vain yksi huoltaja ja mahdollisesti useampia lapsia. Näissä tapauksissa tarvitaan ulkopuolista apua perheen arjen sujumisen varmistamiseksi.Sairastunut tai vammainen lapsi tarvitsee runsaasti huomiota, ja voi käydä niin, että vanhemmilla ei enää riitä aikaa toisille lapsille. He saattavat jopa huomata pitävänsä terveiden lastensa ongelmia vähäpätöisinä ja ärsyttävinä.Sairaus tulee keskeiseen asemaan perheessä vaikuttaen koko perheen henkiseen hyvinvointiin. Myös sisarukset joutuvat sopeutumaan uuteen tilanteeseen.
Sairasta tai vammaista lastaan hoitavat vanhemmat joutuvat jatkuvasti tasapainoilemaan antamastaan ajasta ja huomiosta. He ovat usein huolissaan siitä, että muut lapset tuntevat itsensä hylätyiksi, että heidän kanssaan olemiseen jää liian vähän aikaa.
(Lähde: vanhemmat.mll.fi/)
 
c) Millaisia perheen ulkopuolisia ihmissuhteita Benillä oli? Oliko hänellä ystäviä tai koulukavereita? Millaisia he olivat? Keskustelkaa oliko Scarlite mielestänne todellinen henkilö vai Benin mielikuvitusta? Mikä merkitys Scarlitella oli Benin elämässä?
 
d) Kirjoittakaa paperille erilaisia tunnetiloja, jotka liittyvät Benin tarinaan. Esim. pelko, häpeä, rakkaus, onnellisuus.Suunnitelkaa ja toteuttakaa montaaseja eli kahdesta tai kolmesta kuvasta tehtyjä sommitelmia tavoitellen jotain valitsemaanne tunnetilaa. Montaasissa eri asiayhteyksistä poimitut kuvat yhteen liitettyinä saavat uusia merkityksiä ja kertovat uuden tarinan.Montaasia tehdessänne, älkää rakentako kuvia perinteisten kliseiden tai ihmisten ilmeiden varaan. Kuvatkaa todellisia tunteita, eikä vain sitä, miltä ihminen näyttää tuntiessaan jotain. Pyrkikää yllättäviin ratkaisuihin. Nimetkää lopuksi montaasit 
tunnetilojen nimin.