keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

 

Elokuvan katselun myötä katsoja joutuu pohtimaan kysymyksiä itsemurhasta ja sen valitsemisesta ongelmien ratkaisuksi. Itsemurhan käsittely oppilasryhmässä vaatii opettajalta herkkyyttä ja oppilaiden tuntemista. On mahdollista, että jonkun oppilaan lähipiirissä on tapahtunut itsemurha ja elokuvan aihe voi myös siksi nostaa monenlaisia tunteita ja ajatuksia esille.Itsemurha on yksi, tapa ratkaista asioita, mutta vain yksi. Millaisia ongelmia tai kysymyksiä itsemurha teissä herättää?Ben pohti tilannettaan ja kiusaamistaan: ”Jonkun on kuoltava, jotta asiat etenisivät. Muuten elämä jatkuu ennallaan. Ei, jonkun on aina ensin kuoltava. Silloin ihmiset reagoivat. Silloin on vain liian myöhäistä. Siksi jonkun on kuoltava”. Ben ei loppujen lopuksi valinnut itsemurhaa, miksi ei?
 
a) Ben pohti Scarliten kanssa erilaisia tapoja itsemurhan toteuttamiseen. He keskustelivat myös itsemurhasta pelimaailman kautta. Endgame on myös shakkitermi ja tarkoittaa kahta viimeistä siirtoa.Keskustelkaa siitä, miten pelit yleensä päättyvät. Poistuuko pelihahmoja kesken pelin? Kuoleeko pelaajia kaikissa peleissä? Miten kuoleminen tapahtuu? Tapahtuuko peleissä pelihahmojen itsemurhia? Miten toiset pelaajat suhtautuvat niihin? Mitä mieltä te olette asiasta?
 
b) Lukekaa LIITTEESTÄ 3 nuorten itsetuhoisesta käytöksestä ja itsemurhan varoitusmerkeistä. Mitä ajatuksia teksti teissä 
herättää?Oliko Benillä itsetuhoista käytöstä tai varoitusmerkkejä havaittavissa?
 
c) Keskustelkaa tai kirjoittakaa Beninkeksimästä ratkaisusta lopettaa häntä kohtaan jatkunut kiusaaminen. Millaista rohkeutta se vaati häneltä, entä hänen 
vanhemmiltaan? Mitä hänen ratkaisunsa merkitsee hänen elämässään, entä hänen perheensä kannalta? Miten heidän elämänsä muuttuu elokuvan käännekohdan myötä? Miltä kiusaajista mahtaa tuntua tässä uudessa tilanteessa?
 
d) Elokuva perustuu Nic Balthazarin kirjaan ”Nothing is all he said”. Kirja taas perustuu todelliseen tapahtumaan, jossa autistinen 
poika päätyy tekemään itsemurhan, jouduttuaan kiusatuksi. Kirjan kirjoittaja on ohjannut kirjansa pohjalta elokuvan Ben X. Alkuperäisessä tarinassa päähenkilö päätyy itsemurhaan. Keskustelkaa elokuvan käännekohdasta ja lopun tapahtumista. Millaisia valintoja ohjaaja on tehnyt elokuvaansa? Pohtikaa miksi ohjaaja on halunnut tehdä elokuvaan tarinalle erilaisen loppun? Millaisen kuvan elämästä ja ongelmista ohjaaja tarjoaa tällä elokuvalla?