keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

 

a) Belgiassa valtauskonto on katolinen kristinusko, johon kuuluu 75–80 % kansasta.Kirkko, jonka ohi Ben koulumatkoillaan kulki ja jossa hänen siunaustilaisuutensa vietettiin, oli katolinen kirkko.Miten katolinen uskonto poikkeaa luterilaisuudesta?
 
b) Elokuvassa koulun oppitunteja kuvaavat jaksot liittyivät uskontoon. Oppitunti oli uskontoa käsittelevä tunti ja käsityötunnilla Ben valmisti itselleen krusifiksin.Uskontotunnilla kysymys Jumalan olemassaolosta ja merkityksestä nousi esille. Kysymys, jota elokuvassa kysyttiin oli, missä Jumala on? Kysymys Jumalan olemuksesta nousi myös esille. Millainen Jumala on? Onko Jumala harmaapartainen mies?Mitä te ajattelette, millainen Jumala on?
 
Elokuvan yhdeksi peruskysymykseksi nousi kysymys kärsimyksestä.Filosofiassa ja teologiassa asia tunnetaan teodikea-ongelmana. Termi tulee kreikan kielen sanoista theos, jumala sekä dike, oikeudenmukainen. Yhdessä sanat merkitsevät sitä, että Jumala on oikeamielinen, oikeudenmukainen. Teodikea-ongelmassa on sovitettava yhteen ajatus kaikkitietävästä, kaikkivaltiaasta ja rakastavasta Jumalalasta sekä pahan ja 
kärsimyksen ongelmasta.Kristinuskossa ajatellaan, että kärsimystä voi olla monenlaista: itse aiheutettua, toisten ihmisten toisilleen aiheuttamaa tai selittämätöntä kärsimystä (esimerkiksi monet sairaudet). Kärsimyksen voi myös kokea eri tavoin; fyysisenä tai henkisenä kärsimyksenä.Mistä johtuu maailmassa oleva kärsimys? Millaista teidän mielestä oli Benin kokema kärsimys? Mistä johtui Benin kokema kärsimys?
 
c) Jeesuksen elämä, kuolema ja usko ylösnousemukseen ovat kristinuskossa olennaista. Kristinusko perustuu käsitykseen kolmiyhteisestä Jumalasta: Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä. Jeesus oli sekä Jumala että ihminen. Ihmisenä Jeesus oli erityislaatuinen, millä tavoin? Elokuvassa 
kysytään antautuiko Jeesus kuolemaan? Mitä mieltä te olette? Jos hän antautui, niin miksi? Mikä oli Jeesuksen tehtävä? Miksi Jeesus tuli maailmaan? Olisiko Jeesus voinut toimia toisin? Luokan oppilaat vertasivat Beniä Jeesukseen, miksi? ”No, Benny-poju?- Oma Jeesuksemme?”
Millä tavoin Ben hyödynsi itse sitä, että häntä verrattiin Jeesukseen? Kirkon parvella seistessään hän levitti kätensä ja aivan kuin roikkuisi ristillä.
 
d) Krusifiksi (lat. crucifixus) on ristiinnaulittua Jeesusta esittävä kuva tai veistos. Varhaisimmat krusifiksit olivat pieniä ja niitä säilytettiin alttarilla, mutta myöhemmin niitä on valmistettu erilaisista materiaalista hyvin monen kokoisia. Krusifikseissa ovat usein Jeesuksen pään yläpuolella kirjaimet INRI. 
Tämä on lyhennys latinankielisestä tekstistä Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (suom. Jeesus Nasaretilainen juutalaisten kuningas).Katolisessa uskossa krusifikseilla on suurempi merkitys kuin esimerkiksi luterilaisuudessa: niitä käytetään paljon enemmän kirkoissa, kodeissa ja kristityt kantavat niitä eri muodoissaan mukanaan esim. erilaisina koruina.Millainen merkitys ja käyttötarkoitus krusifiksilla oli Benille?
 
e) Kristinusko näkyi ja vaikutti Benin elämässä. Mikä merkitys kristinuskolla oli hänelle? Miten hän suhtautui esimerkiksi krusifiksiin? Millaisena uskonto näyttäytyi elokuvassa?Millaisessa tilanteessa uskonto näkyi?