keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Mediavälinein varustautuminen

 

a) Benin reaalielämä oli myös melkoista selviytymistä ja erilaisin välinein varustautumista. Benillä oli käytössään sykemittari, videokamera, kännykkä, tietokone, internet, MP3-soitin. Miten ja mihin Ben käytti eri teknisiä välineitään? Ben sanoi musiikin olevan hänen aseensa melulle:”Aseeni melua vastaan: muuta melua…mukavaa melua.”Sykemittari taas oli sitä varten, että se mittasi sydämensykkeen, jos hän sattuisi hermostumaan. Ei se estänyt hermostumasta, mutta siitä hän tiesi, kuinka hermostunut hän oli.
 
b) Millä media- tai muilla teknisillä välineillä tevarustaudutte arkipäivän kommunikaatio- ja tiedonhallintatilanteisiin? Mitkä välineet ovat ihan välttämättömiä, mitä ilman ette voisi olla tai kouluun tulla? Miten kauan voitte olla ilman puhelinta tai tietokoneyhteyttä kaverihin? Millainen merkitys tietokoneella on sosiaalisiin/kaverisuhteisiinne?
 
c) Merkitkää itsellenne muistiin tietoja ja huomioitanne median parissa viettämästänne ajasta yhden viikon ajan. Tehtävän tavoitteena on haastaa pohtimaan omaa suhdetta mediaan sekä herättää tervettä mediakriittisyyttä. Mihin tarpeisiin te käytätte eri medioita? Tiedon hankintaan, sosiaalisiin suhteisiin, viihtymiseen, ajan viettoon?Mediapäiväkirjaa voidaan pitää pari kertaa lukuvuodessa. Jos oppilaat ovat aikaisemmin pitäneet mediapäiväkirjaa, hyödyntäkää niitä keskusteltaessa oman median käytön sekä sisältöjen muutoksista. Pohtikaa, mistä muutokset omassa median käytössä voivat johtua.