keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Tietokonepelit ja roolipelaaminen

 

MMORPG tulee sanoista Massive(ly) Multiplayer Online Role-playing Game, eli Internet-roolipeli, jota voivat pelata useat pelaajat kerrallaan. Pelissä pelaaja luo itselleen kuvitteellisen pelaajahahmon, ja tämän jälkeen hän tutkii pelimaailmaa. Näissä peleissä ei ole yksittäistä päämäärää, vaan lähinnä tarkoituksena on oman hahmon kehittäminen, tehtävien suorittaminen, oman varallisuuden hallinta ja pelaajien välinen taistelu.
 
MMORPG:t ovat myös hyvin sosiaalisia paikkoja. Pelaaja voi seikkailla ja suorittaa pelin tehtäviä osin yksin, mutta parhaiten pelit yleensä palkitsevat pelaajaryhmien yhteistyön.Peleissä tärkeänä osana on pelimaailman tutkiminen, erilaisten olentojen tappaminen ja aarteiden etsintä ja pelihahmon taitojen kehittäminen. Sosiaalisesta toiminnasta esimerkkejä ovat keskustelun lisäksi mm. ryhmäseikkailut, ylläpitäjien tai pelaajien järjestämät juonikehitykselliset tapahtumat ja kiltatoiminta.
 
MMORPG:t juontavat juurensa MUD-peleistä. Useimmat näistä peleistä ovat periaatteessa täysin graafisia MUDeja. MUDeista tärkeimpänä erona on kuitenkin massiivisuus: Siinä missä MUDeissa on parhaimmillaan muutamia satoja käyttäjiäkerralla, voi MMORPG-maailmoissa olla samaan aikaan käyttäjiä useista sadoista useisiin tuhansiin, jopa kymmeniin tuhansiin, käyttäjiin.MMORPG-pelien maailmat ovat myös rakennettu varsin toimiviksi jopa todellisen maailman mittapuulla: on esimerkiksi osoittautunut, että monilla on varsin vakavarainen ja hyvin toimiva talousjärjestelmä, joka ulottuu usein myös pelien ulkopuolelle, erinäisien tahojen vaihtaessa reaalimaailman valuuttaa pelimaailman valuuttaan ja päinvastoin. Peleissä olevilla harvinaisilla 
esineillä on usein siis paitsi pelimaailmassa, myös reaalimaailmassa mitattava rahallinen arvo, joka kasvaa sen mukaan, miten hyödyllinen ja harvinainen kyseinen esine on. Pelien julkaisijoiden suhtautuminen reaalimaailman rahalla käytyyn kauppaan pelimaailman esineistä ja hahmoista vaihtelee – joissain peleissä se saattaa olla täysin tuettua toimintaa ja toisissa taas ehdottoman kiellettyä.
 
Lähde ja lisätietoa mm. elokuvan pelistä on saatavilla Wikipediassa
 
a. Millaisia pelejä te olette pelanneet? Mikä peleissä viehättää? Miten pelit eroavat toisistaan?Mikä merkitys on sillä, että pelissä voi virtuaalisesti kommunikoida puheen tai tekstin avulla toisten pelaajien kanssa? Mitense mielestänne eroaa tekstin välityksellä kommunikoinnista tai puheyhteydestä? Millaisia keskusteluita käydään tai millaisia asioita yleensä sanotaan pelin kuluessa?Pelaatteko tai oletteko aikaisemmin pelanneet internet-roolipelejä? Pelaatteko myös ryhmässä? Kuinka paljon käytätte aikaapelaamiseen päivittäin tai viikoittain?
 
b. Immersio on voimakas eläytyminen median sisältöön. Se on voimakas psykologinen eläytyminen ja median käyttäjän tunne siitä, että hän sulautuu mediaan ja "uppoaa" virtuaaliseen mediamaailmaan.Pohtikaa pelaamisen sekä roolipelien immersiota. Millaisiin tarinoihin, pelihahmoihin tai rooleihin on mielestänne helpointa eläytyä tai samastua? Elokuvat, kirjat, pelit yms.Pelissä on mahdollista olla miltei kuka tahansa tai mikä tahansa. Pelaajalla on mahdollisuus pelatessaan eläytyä peliin ja hän voi myös eläytyä hyvinkin erilaiseen rooliin kuin mitä hän itse on todellisuudessa. Peliin eläytymisessä tärkeintä on ymmärtää hahmoa: ihminen ei voi eläytyä siihen, mitä hän ei ymmärrä. Ymmärtämisellä tarkoitetaan sitä, että voi kokea samoin kuin eläytymisen kohde. Mitä vähemmän kokemusmaailmoissa on yhteistä, sitä vaikeampaa eläytyminen on. (www.roolipelit.net)
 
c. Keskustelkaa peliriippuvuudesta. Mitä sillä tarkoitetaan? Miten määrittelisitte, missä tapauksessa pelaajasta voidaan sanoa, että hän on peliriippuvainen? Olennaista on pelaamisen pakonomaisuus ja se, ettei voittamisesta saa tyydytystä tavalliseen pelaajaan verrattuna. Lasten peliriippuvuudesta voidaan puhua silloin, jos lapsi ei ehdi kunnolla syödä tai nukkua eikä itsekontrolli riitä pelaamisen lopettamiseen. Lisäksi pelaamattomuus synnyttää levottomuutta ja kyvyttömyyttä muihin leikkeihin tai pelaaminen jopa syrjäyttää leikkitoverit.
 
Mitä peliriippuvuudesta voi seurata? Voiko siitä päästä eroon? Voiko henkilö olla peliriippuvainen ilman, että pelataan rahasta?Pelaamisesta haetaan elämään eniten jännitystä ja riskinottoa. Toiseksi tärkein syy pelaamiseen on seuran ja ajanvietteen etsiminen. Kolmanneksi pelataan ennen muuta rahan vuoksi.Peliriippuvainen henkilö kohdistaa mielenkiintoaan alati rahapeleihin, pelaa jatkuvasti kasvavilla rahasummilla ja aiottua pidempään lisäten pelaamisen tiheyttä.Pelaaja on ärtynyt ja levoton, jos pelaaminen ei ole mahdollista ja hän on yrittänyt vähentää ja lopettaa pelaamistaan useaan otteeseen.Pelaaja laiminlyö pelaamisen takia työtään tai perhettään ja jatkaa pelaamistaan, vaikka ei kykene maksamaan pelivelkojaan.
 
Lähteet: Kari Huotari päihdepäivillä
www.Paihdelinkki.fi/testaa/rahapelitesti (osoitteessa on mahdollista testata, ovatko rahapelit pelaajalle ongelma)
Salokoski, Tarja 2006: Pelinappulat.