keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

 

a) Asperger-oppilaat voivat joutua kiusatuksi erilaisuutensa vuoksi. Tilanteet ovat heille usein aika kaoottisia ja he saattavat nauraa kiusaajiensa mukana, eivätkä puolustaudu. Henkilö saattaa itse tajuta joutuneensa kiusatuksi vasta paljon myöhemmin. Millaiselta mahtoi Benistä tuntua puhuttelussa rehtorin kansliassa, luokassa kiusaajien kynsissä: Kun kiusaajat käyvät luokassa Benin kimppuun luokassa, hän ajattelee: ”Pysy rauhallisena. Älä kiihdy, hymyile. On parempi hymyillä vaan. Silloin se loppuu. He lopettavat.”Puistossa kiusaavat luokkatoverit pahoinpitelevät Benin, varastavat hänen kännykkänsä ja syöttävät hänelle mm. huumeita väkisin: Ajatella, meillä oli sinulle jopa lahja. Tämä on vain parhaille ystävillemme. Pikku tabu, mutta vahva. Se on Supermies. Suu auki. Siinä on hymiö kaltaisillesi, jotka eivät koskaan naura…”Mitä Ben sanoi? Pystyikö hän puolustautumaan? Mitä hän kertoi tapahtumista?
 
b) Benin kiusaaminen
Lukekaa teksti kiusaamisen muodoista ja miettikää, millaisia ovat elokuvassa kuvatut kiusaamisen muodot? Kertokaa esimerkkitapauksia elokuvasta.
Kiusaamisen muotoja ovat mm.
  • Fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen:Lyöminen, potkiminen, töniminen, nipistely, kamppaaminen, esineillä heittäminen, hiuksista vetäminen jne.
  • Henkinen väkivalta: Pilkkaaminen, haukkuminen, matkiminen, naurunalaiseksi tekeminen, rahan kiristäminen jne.
  • Painostava vallankäyttö: Uhkaaminen, kiristäminen, pelottelu, muista eristäminen, pakottaminen tekoihin, väärinneuvominen jne.
  • Haitanteko: Tavaroiden piilottelu, yksin jättäminen, omaisuuden särkeminen tai hukkaaminen, peleistä ja leikeistä poisjättäminen.
(www.tukiasema.net, mll.fi/nuortennetti)
 
c) Käsitelkää Beniin kohdistuvaa kiusaamista erilaisin draaman työtavoin. Seuraavassa  on esitelty muutamia tapoja valittavaksi. Käykää työskentelyn päätteeksi läpi prosessin tuomia ajatuksia ja tuntemuksia esim. kirjoittamalla ja keskustelemalla aiheesta, prosessista sekä omasta oppimisesta.
Fabula docet = Tarina opettaa!
 
Keskustelu, haastattelu, kirje, tekstiviesti, päiväkirja tai puhelinkeskustelu
Työskennelkää roolissa, samastuen ja löytäen roolihahmosta uusia puolia. Käyttäkää rooleina elokuvan roolihahmoja Ben, perheen jäsenet, kouluhenkilökunta tai oppilaat, viranomaiset tai Scarlite. Työtapa voidaan käyttää yksin, pareittain tai pienryhmissä. Sillä voidaan luoda nopeastikin 
erilaisia näkökulmia ja niiden muutoksia. Saadut tekstit ja keskustelutilanteet voivat toimia pohjana muille draamatyötavoille.
 
”Piirretty rooli” = abstrakti
Benin kuva hahmotellaan isolle paperille, johon kirjataan yhteisesti hyväksyttyjä faktoja ja tulkintoja Benin henkilöhahmosta. Abstrakti kiteyttää hahmosta olennaista, luo ryhmään yhteisymmärrystä ja opettaa tarkempaa havainnointia, faktojen ja tulkintojen eroja sekä mielikuvien erilaisuutta.
 
Stillkuva eli pysäytyskuva
Stillkuva on pysäytetty asento tai ihmisten muodostama asetelma, jonka tarkoituksena on esittää jostain tilanteesta tai asiasta olennainen: asetelma, ilmeet ja asennot osoittavat korostetusti roolihahmojen suhtautumista ilmiöön tai yksilöiden suhteita toisiinsa. Esim. Benin, äidin ja rehtorin kohtaaminen, kiusaamistilanne luokassa, kiusaamistilanne bussissa tai puistossa, tilanne teknisentyön tunnilta, Benin muistotilaisuudesta.
 
Ajatuspuhe
Hetken stillkuvaa mykkänä katsottuanne ottakaa mukaan ajatuspuhetta siten, että kukin esittäjä puhuu roolihahmonsa ”nahoissa” ääneen, mutta edelleen liikkumatta, rehellisiä ajatuksia minä-muodossa. Ei replikointia, vaan henkilön sisäisiä tuntemuksia, kuten suhtautumista elämäänsä, muihin ihmisiin tai käsiteltävään asiaan. Ajatuspuhe voi olla myös esittäjän tulkitsemia roolihenkilön syvimpiä pelkoja, toiveita tai pettymyksiä. Ohjaaja tai yleisö voi kysellä jotain roolihahmoilta.
 
Kuuma tuoli
Kuuma tuoli on yleensä vaikuttava ja syvälle menevä työtapa. Siinä muu ryhmä syvähaastattelee roolihahmoksi eläytyvää 
vapaaehtoista esittäjää tai useita esittäjiä. Muu toiminta on pysäytettyä haastateltavan istuessa vastapäätä muuta ryhmää. Tarkoituksena on saada uutta tai syvempää tietoa ja ymmärrystä roolihahmon motiiveista, tunteista ja aikomuksista. Ohjaaja toimii roolihahmon tukena ja vaikuttaa haastattelun kulkuun kyselemällä itsekin tai suuntaamalla haastattelua uusille urille, esim. roolihahmon lapsuuteen, unelmiin tai pelkoihin.
Syvähaastattelussa saattaa tulla esiin sellaisia arvoja ja asenteita, jotka saavat aikaan empatiaa ja auttavat ymmärtämään niin roolihahmoa kuin ihmistä yleensä.
 
Asiantuntijan rooli
”Asiantuntija mantteliksi” kutsutussa tekniikassa jotkut ryhmän jäsenet ovat tutustuneet etukäteen johonkin osa-alueeseen, esim Asperger-syndroomaan, kiusaamisen muotoihin, nuorten itsetuhoiseen käyttäytymiseen, pelaamiseen, jne. He saavat toimia asiantuntijan roolissa asiatietoa vaativissa draamatilanteissa, kuten improvisoiduissa keskustelu- ja neuvottelutilanteissa tai tietyn ryhmän opettajajina tai asiantuntijoina.
 
Tehtävien pohjana on käytetty draamatyötapoja teoksesta Kanerva & Viranko: Aplodeja etsijöille. Näkökulmia draamaan sekä taidekasvatuksena että 
opetusmenetelmänä. ÄOL 1997.