keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Elokuvat voidaan jakaa karkeasti kahteen pääsuuntaukseen, dokumenttiin ja fiktioon. Leijapoika on fiktiivinen elokuva, mutta sen yksityiskohtainen ajan ja kulttuurin kuvaaminen tekevät tarinasta todellisemman kuin pelkän fiktiivisen tarinan.

a) Keskustelkaa, miten seuraavat kuvaukset dokumentista ja fiktiosta sopivat Leijapoikaelokuvaan. Mistä väitteistä olette yhtä mieltä, entä erimieltä liittyen käsiteltävään elokuvaan. Dokumentti Max Juntusen mukaan dokumentti on John Griersonin antama nimitys ei-sepitteelliselle asiaelokuvalle, joka kootaan elävästä elämästä kuvatusta autenttisesta tai rekonstruoidusta materiaalista ja jossa usein on sosiologinen teema tai lähestymistapa. Sen tarkoituksena voi olla kertoa, esitellä, tiedottaa, väittää, valistaa, todistaa, kasvattaa, luoda näkemystä ja näin lisätä tietoa ja ymmärrystä.

On hyvä muistaa, että dokumentti on aina tulkinta totuudesta. Se on suodatettu henkilökohtaisten kokemusten kautta. Tekijä on rajannut aiheen ja valinnut materiaalin haluamallaan tavalla. Dokumentti ja fiktio Dokumentin ja fiktion raja on häilyvä. Molemmissa löytyy kummankin aineksia: Dokumentaarisen elokuvan materiaali saattaa olla manipuloitua, jopa lavastettua. Se on aina tulkinta, kyse on tekijän totuudesta. Fiktiivinen eli sepitetty, keksitty elokuva voi käyttää todellisuuteen pohjautuvaa materiaalia ja tapahtumat perustuvat usein todellisiin tapahtumiin ja tapahtuvat todellisessa ympäristössä. Dokumentilla ja fiktiolla on kuitenkin eri perimmäinen tarkoitus: dokumentti esittää tietyn näkökulman asiaan ja sen pyrkimyksenä on herättää katsojan mielenkiinto käsiteltyyn aiheeseen, kun taas fiktio pyrkii viihdyttämään ja sillä on kaupalliset tavoitteet. Lähde: http://www.elokuvantaju.uiah.fi

b) Pohtikaa kirjailijan omaa taustaa ja suhdetta esikoisteoksensa tarinaan. Elokuva perustuu romaaniin, mutta siinä kuvataan myös todellisia asioita, kirjailijan omia muistoja ja muistikuvia. Tapahtumapaikat ovat osin todellisia, kuten asuinalue, jolla Amirin isän talo oli, elokuvateatteri, jossa he kävivät, leijataistelut, pako Pakistaniin. Kirjailija myös palasi Afganistaniin talibanien vallan jälkeen, ja joutui näkemään tuhon, joka oli kohdannut maata.

c) Sinun vuoksesi vaikka tuhat kertaa ja Nyt on tilaisuus olla jälleen hyvä. Miten tarinan kaksi keskeistä ajatusta voisi nähdä kirjailijan omaan taustaan peilaten?